-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Milieu

Respect voor het milieu

Defensie is een van de grootste werkgevers in ons land en heeft tientallen kazernes en oefenterreinen in heel België. Respect voor het milieu is dus belangrijk voor ons.

Voor het milieubeleid binnen Defensie hebben we in de eerste plaats experten, coördinatoren en raadgevers die de militairen helpen zorgvuldig om te gaan met het milieu.  Dan zorgen we via een intern vergunningensysteem dat ons personeel zich bewust is van de milieuaspecten van hun beroep. We doen regelmatig interne inspecties.

Ook tijdens operaties en oefeningen zorgen we ervoor dat de milieubelasting beperkt wordt.

Defensie draagt actief bij aan een beter milieu in de volgende gebieden:

  • Oude voertuigen, vliegtuigen en schepen worden vervangen door milieuvriendelijke modellen en ze worden optimaal gebruikt.
  • In het kader van de biodiversiteit integreren we oefenterreinen in het Europese Natura 2000-netwerk en burgerorganisaties helpen om de fauna en flora in stand te houden.
  • Afval wordt gesorteerd en gescheiden opgehaald.
  • We vermijden overbodige verpakkingen voor nieuw materieel of producten.
  • Bodemverontreiniging voorkomen we met speciaal interventiematerieel en bestaande bodemvervuiling pakken we systematisch aan.
  • Ons personeel maken we bewust van waterverspilling en streven ernaar om de wetten over afvalwaterlozing toe te passen.
  • We bespreken geluidsoverlast met buurgemeenten door militaire oefeningen aan te kondigen bij de gemeenten en richtlijnen uit te schrijven rond het tijdstip van militaire vluchten.
  • We streven er naar om de uitstoot van onder andere verfcabines, schepen en verwarmingsinstallaties binnen de wettelijk normen te houden. Vervuiling beperken we tot een absoluut minimum door onder meer roetfilters te plaatsen.
  • We sluiten contracten af voor groene stroom. We ontruimen gebouwen die nauwelijks worden gebruikt en optimaliseren de isolatie bij zowel renovatie als nieuwbouw.