Onze missies

Onze missie in
de Benelux

Onze Luchtcomponent bewaakt samen met Nederland permanent het luchtruim boven de Benelux. Een radarsysteem en -operatoren houden een oogje in het zeil. Om België en zijn inwoners te beschermen, kunnen jachtvliegtuigen verdachte toestellen in het luchtruim onderscheppen, controleren en desnoods neutraliseren.

Scroll om door te gaan

Achter­grond

België en Nederland controleren en bewaken afwisselend het luchtruim boven de Benelux. Beide landen hebben om de beurt twee F-16's paraat staan om de luchtbewaking boven hun grondgebied en dat van Luxemburg te verzekeren.

Koude Oorlog

Indringers uit het Oostblok tegenhouden

1961

Oprichting NATO Air Policing

1961

Oprichting Control and Reporting Centre (CRC)

Jaren na het einde van de Koude Oorlog

Nood aan hoge stand-by vermindert

1996

Jachteenheden verhuizen

Na de aanslagen van 9 september 2001

Heractivatie QRA

1 januari 2017

Belgische en Nederlandse luchtmacht leveren afwisselend F-16’s

Missie de Benelux

Achter­grond

1 januari 2017

De Belgische en Nederlandse luchtmacht leveren afwisselend de QRA F-16’s voor intercepties boven het Benelux-luchtruim. De radardekking zelf is wel nog steeds gescheiden. De Nederlandse evenknie van het CRC is het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw-Milligen. Bij een incident initiëren en coördineren die radarcentra een relevante reactie.

Koude Oorlog

Indringers uit het Oostblok tegenhouden

Het idee van luchtruimbewaking is een restant van de Koude Oorlog. Toen was de NAVO erop gericht vijandige indringers uit het Oostblok tegen te houden. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 zijn de bedreigingen een stuk diverser en is de luchtruimbewaking weer in beeld gekomen. Nu kan het terroristisch gevaar eigenlijk van overal komen: een helikopter, een sportvliegtuigje of een transporttoestel.

1961

Oprichting NATO Air Policing

In het kader van de opdracht NATO Air Policing beschermt de NATO Integrated Air (and Missile) Defense (NATO IAMD - de toevoeging ‘missile’ is pas recent) met radareenheden en jachtwings te allen tijde de integriteit van het Belgisch-Luxemburgse luchtruim.

1961

Oprichting Control and Reporting Centre (CRC) Glons

Het Control & Reporting Centre bevindt zich sinds het najaar van 2020 in Bevekom, voorheen in Glons. Het CRC is het radarcentrum dat elke stip op de radar moet identificeren. Radaroperatoren detecteren en identificeren elke vliegbeweging binnen de Belgische verantwoordelijkheidszone. De luchtgevechtsleiders zijn alert voor de minste afwijking, want die kan een incident vormen. Dat omvat een brede waaier aan gebeurtenissen zoals een vliegtuig dat de communicatie verliest, een vliegtuig in nood, een verdacht vliegtuig, het overvliegen van gevoelige zones zoals kerncentrales, het illegaal gebruik van drones, enzovoort.

Jaren na het einde van de Koude Oorlog

Nood aan hoge stand-by verzwakt

De jaren na het einde van de Koude Oorlog verzwakt de nood aan een hoge stand-by stelselmatig. In 1995 staan de eenheden nog op een stand-bytijd van 15 minuten. Eind de jaren ’90 is dat preadvies opgelopen tot 45 minuten.

1996

Jachteenheden verhuizen

Door de omvorming van de 1ste Jachtwing van Bevekom naar een trainingswing, verhuizen de jachteenheden van het 349 en 350 smaldeel naar Kleine-Brogel en Florennes. De Belgische QRA vertrekt voortaan afwisselend vanaf een van beide vliegbases.

Na de aanslagen van 9 september 2001

Heractivatie QRA

Op 11 september 2001 schrikt de wereld wakker wanneer twee verkeersvliegtuigen zich in de Twin Towers in New York boren. Al snel wordt de QRA opnieuw geactiveerd.

Onze missie

Het personeel en de middelen van de Belgische Luchtcomponent staan in voor jouw veiligheid, 24 uur per dag, zeven dagen per week. We beschermen en controleren het luchtruim. Dit doen we onder andere boven België, Nederland en Luxemburg.

± 45
Totaal aantal personeelsleden van permanentie.
± 15
personeelsleden van permanentie in het CRC.
± 30
personeelsleden van permanentie op de vliegbasis.

Zij werken elke dag mee om uw toekomst te beschermen.

Benieuwd naar hoe we dit aanpakken?

Of focus op de briefing per component:

Wat op het spel staat

De Belgische Luchtcomponent controleert en bewaakt het hele jaar door dag en nacht het luchtruim boven België en Luxemburg. Die taak valt onder de permanente regelingen voor luchtbewaking van de NAVO en is een verplichting voor elke bondgenoot. Voor die opdracht beschikt de Luchtcomponent over twee belangrijke onderdelen. Enerzijds houden een radarsysteem en -operatoren een oogje in het zeil. Anderzijds kunnen jachtvliegtuigen en piloten indien nodig verdachte toestellen in het luchtruim onderscheppen, controleren en desnoods neutraliseren om België en zijn inwoners te beschermen.

Worst case

Iedereen die tijdens een QRA-opdracht opstijgt, begrijpt dat dit een behoorlijk serieuze zaak is. In het ergste geval kan het incident tot een nationaal trauma leiden, zoals bij de aanslagen van 11 september 2001.

De piloten moeten voorbereid en opgeleid zijn om dodelijk geweld te gebruiken tegen vliegtuigen die een bedreiging vormen voor ons land en zijn bevolking.

Huidige impact

Elk jaar gebeuren in het luchtruim van de Benelux gemiddeld zo’n twintig incidenten. Dit leidt tot een tiental scrambles en uiteindelijk een viertal echte intercepties.