Over Defensie

De Marinecomponent
van Defensie

The Belgian navy: vitamin sea

introductievideo

België telt 67 km kustlijn, gelegen aan de drukste bevaren zeevaartroutes ter wereld. Daarmee heeft ons land internationaal een stevige reputatie opgebouwd. We beschikken over de veertiende grootste handelsvloot ter wereld en zijn op dit gebied belangrijker dan bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland. Onze belangrijkste zeehavens dragen bij tot de economische welvaart van ons land. Antwerpen bekleedt qua economisch belang de tweede plaats in Europa en staat wereldwijd in de top 20.

Onze territoriale wateren en onze exclusieve economische zone mogen we gerust als onze elfde Belgische provincie beschouwen. Dit gebied telt een groeiende kritieke maritieme infrastructuur, zoals onderzeese kabels voor onze internettoegang. Of neem onze windparken, die ongeveer tien procent van de elektriciteitsvraag produceren of ongeveer de helft van de hernieuwbare energiedoelstelling sinds 2020. België staat vandaag in de wereldtop van windindustrie op zee.

De veiligheid voor onze kust garanderen is één zaak. Om internationaal onze eigen vloot en belangen te beschermen, moeten we echter ook in andere zones aanwezig zijn. Onze fregatten en mijnenbestrijdingsschepen worden internationaal uitgezonden om de belangen van het land te behartigen.

In cijfers

  • jaar 75
  • vacatures 250
  • medewerkers 1300

Onze kerntaken

Maritieme handelsroutes vrijwaren
Deelnemen aan operaties in NAVO-, EU- en VN-verband
Springtuigen op zee vernietigen
Andere departementen ondersteunen
Territoriale en exclusieve economische zone controleren
Redding op zee
Humanitaire operaties
Wrakken en vergane schepen opsporen
Diplomatie en handel ondersteunen

Maritieme handelsroutes vrijwaren

De Marinecomponent verzekert wereldwijd de Belgische aanwezigheid op zee en vrijwaart de maritieme handelsroutes zodat het scheepvaartverkeer veilig en ongehinderd kan plaatsvinden. Wereldwijd wordt negentig procent van alle goederen via zee getransporteerd. Daarom is het heel belangrijk om de handelsroutes open en veilig te houden, zowel voor onze eigen kust als in internationale wateren. No shipping betekent no shopping.

Deelnemen aan operaties in NAVO-, EU- en VN-verband

De schepen van de Marinecomponent nemen deel aan verschillende operaties om bij te dragen aan de veiligheid op zee. Een voorbeeld hiervan was de EU-operatie Atalanta tegen de piraterij langs de kust van Somalië.

Springtuigen op zee vernietigen

Regelmatig worden op zee oude springtuigen en mijnen gevonden. Die vormen een dreiging voor de internationale handel. De mijnenbestrijdingsschepen zorgen dat de Noordzee van springtuigen gezuiverd wordt. Met hun expertise, opgebouwd in internationaal verband, kunnen ze ook in onze erg lastige Noordzee elk springtuig opruimen.

Andere departementen ondersteunen

De Marinecomponent verleent op zee steun aan andere overheidsdepartementen, zowel federaal als regionaal (bv. politie en douane). Het Maritieme Informatie Kruispunt (MIK) verzekert de samenwerking tussen alle actoren zodat ze hun acties effectief kunnen uitvoeren.

Territoriale en exclusieve economische zone controleren

Voor onze kust zorgen de patrouillevaartuigen van de Marinecomponent voor de politionele taken op zee. Ze kunnen visserijcontroles uitvoeren en vervuiling opsporen. In samenwerking met de federale politie en de douane helpen ze ook illegale handel en smokkel bestrijden.

Redding op zee

De Marinecomponent wordt ingezet om drenkelingen op te sporen en te redden.

Humanitaire operaties

Zoals alle middelen van Defensie kunnen ook die van de Marinecomponent ingezet worden voor humanitaire operaties. Denk bijvoorbeeld maar aan hulpverlening  na vernielingen door een orkaan.

Wrakken en vergane schepen opsporen

Met hun apparatuur om mijnen op te sporen, zijn onze mijnenbestrijdingsschepen perfect geschikt om wrakken te lokaliseren.

Diplomatie en handel ondersteunen

Alle schepen kunnen in het buitenland steun verlenen aan de Belgische diplomatie of industrie, bijvoorbeeld door aan boord evenementen te organiseren.

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

Oost-Europa

Sinds 2014 zijn de relaties met Rusland opnieuw gespannen. De NAVO versterkt haar aanwezigheid in Oost-Europa om zo haar vastberadenheid te tonen, zowel op land (Enhanced Forward Presence), in de lucht (Baltic Air Policing) als op zee (Standing NATO Mine Countermeasures Group). Op 24 februari 2022 werd met de Russische inval in Oekraïne duidelijk dat de inspanningen van de NATO niet overbodig zijn.

Onze missie Oost-Europa
Werken bij de Marinecomponent

Geen job, wel een missie.

Evolutie van de Marinecomponent

Wij zorgen voor jouw veiligheid op en vanuit zee. Dit doen we niet alleen door het vrijwaren van handelsroutes en het vernietigen van springtuigen. We redden jaarlijks mensen in nood op zee en voeren humanitaire operaties uit. We werken tegelijk nauw samen met andere organisaties. We onderhouden onze kennis door de vele oefeningen en operaties, zowel in NAVO-, EU- als VN-verband, waardoor onze militairen vaak lang van huis weg zijn. Daarom investeren we non-stop in het beste materiaal.

Koninklijk Marine Kadettenkorps

Bij de cadetten kunnen jongeren de opdrachten en waarden van Defensie ontdekken. Tijdens stages, opleidingen en trainingen onder leiding van ervaren militairen kan je bij het Koninklijk Marine Kadettenkorps proeven van de marinegeest, navigatie, zeevaartberoepen en het leven op zee.

Maritiem Informatie Kruispunt

Nog vragen?

Wij helpen je graag verder. Wil je deelnemen aan een van onze activiteiten? Bekijk dan zeker eens onze agenda.

Onze componenten