Naar de vacatures
Alle loopbanen

Rosetta contracten

Rosetta contracten

Sollicitatieprocedure

Rosetta contracten

Aanvraag tot registratie

Rosettacontracten of startbaanovereenkomsten zijn contracten van een jaar voor jongeren onder de 26 jaar.

In deze loopbanen kies je voor

jouw eerste ervaring op de werkvloer! Wij bieden een verscheidenheid aan jobs waar je je skills en talenten helemaal kan inzetten. Zij het in een technische, administratieve of ondersteunende job, je wordt deel van onze uitzonderlijke organisatie en samen met de militairen draag je elke dag bij tot succesvolle opdrachten en missies.

Uitvoeringsniveau

Afhankelijk van het type vacature kan je werken in een uitvoerende of leidinggevende functie. Daarbij kan je steeds rekenen op je collega's.

Statuut

Rosettacontracten zijn hernieuwbaar tot je de leeftijd van 26 jaar bereikt. Je kan in dienst blijven tot op de laatste dag van het trimester waarin je 26 jaar wordt. En wie weet, misschien stroom je wel door naar een militaire loopbaan!

Voor de Rosetta-medewerker gelden dezelfde regels als voor alle andere contractuelen bij Defensie op gebied van arbeidsvoorwaarden, verloven, afwezigheden, ziektes, vorming, geldelijke rechten, evaluaties, enz. 

Loopbaan

Bij Defensie willen we je elke dag uitdagen om je talenten om te zetten in skills.

De Rosettaloopbaan loopt onvermijdelijk af wanneer je 26 jaar wordt. Daarom willen we je alle mogelijkheden bieden om je professioneel leven succesvol verder te zetten. Zo kan je tijdens de diensturen solliciteren voor een nieuwe positie binnen Defensie of om deel te nemen aan examens bij WerkenVoor.be.

Beslis je toch om Defensie te verlaten en ontslag te nemen, dan heb je een opzegtermijn van slechts 7 dagen.

Inschrijven vóór
31.12.2024
Startdatum
31.12.2024
Locatie
Verschillende locaties in België
Werkregime
Voltijds
Statuut

Toelatings­voorwaarden

Voor je inschrijft, controleer je nog even of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Leeftijd

Je hebt voldaan aan de leerplicht je hebt de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt op het moment van aanwerving.

Diploma

Afhankelijk van het type vacature.

Nationaliteit

Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
Ofwel houder zijn van een langdurig verblijfsdocument in België dat de toelating om te werken vermeldt.
De burgerlijke en politieke rechten genieten.
Een gedrag hebben dat in overstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Wordt dit jouw missie?

Heb je de knoop doorgehakt? Ben je ervan overtuigd dat werken bij Defensie dé job van je leven is? En beantwoord je aan de toelatingsvoorwaarden?

 1. Kandidaatstelling

  Beantwoord je aan de voorwaarden?
  • Je hebt voldaan aan de leerplicht je hebt de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt op het moment van aanwerving.

  • Afhankelijk van het type vacature.

  • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
   Ofwel houder zijn van een langdurig verblijfsdocument in België dat de toelating om te werken vermeldt.
   De burgerlijke en politieke rechten genieten.
   Een gedrag hebben dat in overstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

 2. Selectieprocedure

  • Tests voor iedereen

   Nadat je een vacature hebt gekozen, zullen we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek in Evere.

 3. Opleiding

  • Opleiding on the job

   Opleiding op de werkvloer:
   Tijdens je eerste weken bij Defensie zal je begeleid worden door een collega om je wegwijs te maken in werking van onze eenheid.

 4. Loopbaan

  • Contract

   Je wordt aangeworven in het contract dat bij de vacature vermeld staat.
   Na een goede evaluatie kan het contract jaarlijks verlengd worden tot de leeftijd van 26 jaar.

   Op https://www.mil.be/nl/werken-bij-defensie/rosetta/ kan je terecht voor meer informatie met betrekking tot:

   • Het ‘Rosetta’ contract;
   • Het bruto jaarsalaris;
   • De premies en vergoedingen;
   • Het aantal verlofdagen;
   • De extralegale voordelen;
   • De diverse voordelen;
   • Het uurrooster in een 38-urenweek
  • Voordelen

   - gratis medische verzorging
   - mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   - hospitalisatieverzekering
   - gratis abonnement openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
   - 50% reductiekaart NMBS
   - mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   - voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   - allerlei sociale voordelen
   - Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   - glijdende werkuren in een 38-uren werkweek
   - 26 verlofdagen + 3 dagen dienstontheffing

Wordt dit jouw missie?

Heb je de knoop doorgehakt? Ben je ervan overtuigd dat werken bij Defensie dé job van je leven is? En beantwoord je aan de toelatingsvoorwaarden?