Veelgestelde vragen

Heb je een vraag voor ons? Dan doorzoek je best eerst onze databank van veelgestelde vragen hieronder, wie weet staat het antwoord op je vraag er al tussen. Is dat niet het geval, dan kan je ons via dit formulier contacteren, wij gaan dan meteen aan de slag om zo snel mogelijk op je vraag te antwoorden!

Zoek in veelgestelde vragen

Algemeen

Wat doe ik bij het vinden van een stuk munitie?

1. Blijf kalm.
2. Raak het stuk niet aan.
3. Verplaats het niet.
4. Contacteer de lokale politie.

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van Defensie (DOVO) grijpt alleen op verzoek van de politie in om de gevonden munitie op te ruimen of te vernietigen.

Kan ik gebruikmaken van militaire infrastructuur (bivakterrein, sportinfrastructuur enz.) voor een evenement?

Defensie beschikt over een uitgebreide (sport)infrastructuur en bivakterreinen die onder bepaalde voorwaarden ter beschikking kunnen worden gesteld. Bijkomende informatie vindt u op de pagina "Dienstverlening".

Kan ik als student stage lopen bij Defensie?

Defensie biedt Belgische jongeren tussen 16 en 20 jaar de kans om de sfeer van het echte militaire leven op te snuiven tijdens de "Jongerenstages". Meer informatie op Jongerenstages.

Defensie bekijkt en aanvaardt elke aanvraag voor een jongerenstage afzonderlijk. De stages vinden plaats op het terrein binnen een eenheid of in een specifiek gebied binnen het stafdepartement. Bezorg ons het contactformulier met uw aanvraag en motivatie.

Hoe kom ik meer te weten over een voorouder die gediend heeft in het Belgisch leger?

Het Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht bewaart archieven en documenten betreffende de geschiedenis van de Belgische Krijgsmacht van 1940 tot heden, alsook de dossiers van alle officieren sinds 1900 en een aantal privéarchieven. De dienst beschikt ook over een uitgebreide verzameling publicaties, tijdschriften, kaarten, brochures, foto's en audiovisueel materiaal betreffende de krijgsgeschiedenis. Neem voor meer informatie contact via het contact formulier.

Kan ik als journalist een reportage maken of een artikel schrijven over Defensie?

Stuur ons uw aanvraag via het contactformulier. Uw aanvraag wordt aan de bevoegde dienst van de DG Stratcom bezorgd. Deze dienst neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nog steeds geen antwoord op uw vraag?

Voor meer informatie over Defensie kunt u altijd contact met ons opnemen via het

Contact Centre van Defensie
0800 33348

Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8 en 15 uur.

Contactformulier

Openbaarheid van bestuur ?

Elke burger heeft het recht om kennis te nemen van bestuursdocumenten waarover een administratieve overheid beschikt, om er uitleg ter zake over te krijgen en/of om communicatie in de vorm van een kopie te ontvangen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. Voor documenten van persoonlijke aard moet de aanvrager aantonen dat hij een belang kan doen gelden.

Bij Defensie dienen de aanvragen voor openbaarheid van bestuur schriftelijk aan het volgende adres verzonden te worden:

Ministerie van Landsverdediging
Chef van het Administratief en Technisch Secretariaat
Lambermontstraat 8
1000 BRUSSEL

MOD-PUBADMIN_OPENBESTUUR@mil.be

Op elke aanvraag dient duidelijk vermeld te worden:

 • Naam, voornaam en adres van de aanvrager;
 • Het onderwerp van de aanvraag;
 • De gevraagde documenten;
 • Het aantonen van een belang om toegang te verkrijgen tot de administratieve documenten met een persoonlijk karakter betreffende een derde persoon;
 • De keuze om het document ter plaatse te raadplegen of om er een kopie van te verkrijgen. In dit laatste geval dient er op de aanvraag vermeld te worden of deze kopie persoonlijk meegenomen wordt dan wel per post verzonden moet worden.
Waar vind ik meer informatie over het verkopen en uitlenen van militair materieel?

Defensie verkoopt regelmatig militair materieel of militaire domeinen. Meer informatie vindt u via de link.

Voor het lenen van materieel voor de organisatie van een pr-evenement in uw provincie, kunt u zich wenden tot de Militaire Provinciecommando's van Defensie. Hun belangrijkste rol is de samenwerking tussen de burgerlijke autoriteiten en Defensie te vergemakkelijken. Bijkomende informatie en contactgegevens vindt u via de link "Militaire Provinciecommando's".

Ondergrondse kabels en leidingen van Defensie?

De ondergrondse kabels en leidingen van Defensie zijn opgenomen in de applicatie KLIM (federaal Kabel en Leiding Informatie Meldpunt). Plant u (graaf)werken, en heeft u vragen over de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen, gelieve dan https://www.klim-cicc.be te raadplegen. Voor Vlaanderen zijn deze gegevens ook toegankelijk via het Kabel en Leiding Informatie Portaal van de Vlaamse Overheid: (https://www.agiv.be/producten/klip).

Vragen over jobs

Hoeveel verdien ik bij Defensie?

Hier vind je een aantal netto basisbedragen bij de start van je loopbaan. Let wel, de juiste berekening hangt af van je familiale situatie en kan dus verschillen met deze bedragen.
Bovendien bestaan er verschillende premies die je basiswedde gevoelig laten stijgen, we raden je aan om meer gedetailleerde informatie in te winnen bij het Informatiecentrum in je buurt.

 • soldaten en matrozen : 1708,19€
 • onderofficieren met diploma secundair onderwijs: 1708,19€
 • studeren aan de KMS : -18 jaar : 1209,69 €.  +18 jaar : 1496,52€
 • onderofficieren met bachelordiploma : 1984,26€
 • officieren met diploma bachelor: 2092,60€  -diploma master  2184,35€
Waar vind ik voorbeelden van de taal- en wiskundeproeven voor de Koninklijke Militaire School en de andere selectieproeven?
 • Voorbeelden van alle selectieproeven en een uitgebreide reeks examenvragen van de taal- en wiskundeproeven van de Koninklijke Militaire School vind je hier.
 • Testen voor iedereen vind je hier.
Ik ben geselecteerd voor een functie bij Defensie, maar ik moet nog een vooropzeg presteren bij mijn werkgever. Kan ik toch nog ingelijfd worden? Wat moet ik daarvoor doen?

In functie van de vormingskalender kan de inlijving uitzonderlijk op een later moment worden toegestaan. U neemt best contact op met het contactcenter werving 0800 33348 (gratis) die de mogelijkheden met de commandant/directeur van het opleidingsorganisme zal bekijken.

Ik ben niet tevreden over het resultaat van mijn selectieproef en zou mij graag verbeteren. Wat moet ik doen?

Als je ingeschreven bent voor een andere wervingssessie en de wachttermijn is verstreken, dan kan je proberen om je resultaat te verbeteren.

De wachttermijn bedraagt één maand voor de fysieke proeven, acht maanden voor de psychotechnische proeven en 22 maanden voor de cognitieve en psychomotorische proef (enkel voor piloot, air traffic controller, air defence controller en unmanned aerial vehicle).
Opgelet: het laatste resultaat telt, ook al is dat slechter dan het oorspronkelijke.

Voor de academische en de beroepsproeven kan je je resultaten niet verbeteren. Die proeven vinden jaarlijks plaats.

Ik heb een (professionele) bachelor. Kan ik hiermee toch aan een academische mastercyclus in de Koninklijke Militaire School beginnen?

Nee, er bestaat geen schakelprogramma dat toegang verleent tot de mastercycli (ingenieurswetenschappen of sociale en militaire wetenschappen) van de Koninklijke Militaire School. De opleiding is te specifiek en je hebt een te een grote achterstand in verband met de militaire vorming.

Ik heb een (academische) bachelor. Kan ik hiermee binnen Defensie toch aan een academische mastercyclus beginnen?

Ja, maar dit is enkel mogelijk voor industrieel ingenieurs en het medisch-technisch korps, via de aanvullende werving. Daarvoor moet je minstens geslaagd zijn voor het eerste jaar van de bachelorcyclus.
De academische bachelor moet uiteraard aansluiten op de mastercyclus die je wil volgen. Om met een professionele bachelor aan een mastercyclus te beginnen, moet je eerst geslaagd zijn in het schakelprogramma voor die mastercyclus.

Ik heb een boete gekregen voor fout parkeren en voor het doorrijden aan een rood verkeerslicht. Kan ik nog bij Defensie starten?

Ja. De straffen voor (verkeers)overtredingen (negeren stoplicht, fout parkeren, ...) behoren tot de categorie van de politiestraffen. Ze hebben geen invloed op het behoud van je morele hoedanigheden.

In het verleden heb ik bepaalde straffen opgelopen (gevangenisstraf, ...). Kan ik nog bij Defensie aankloppen?

Ja, voor zover dat:

je niet veroordeeld werd tot drie of meer maanden gevangenisstraf (ongeacht de reden), met uitzondering van verkeersovertredingen.je niet veroordeeld werd (ongeacht de strafmaat) voor feiten zoals diefstal, heling, oplichting, frauduleus faillissement, aanranding van de eerbaarheid, bederf van een minderjarige, prostitutie, ...

Word ik getest op drugs tijdens de medische selectie?

Ja, zowel op het gebruik van verdovende, kalmerende als stimulerende middelen. Defensie hanteert een nultolerantie wat betreft druggebruik.

Opgelet! Sommige drugs zijn tot MEERDERE weken na inname nog steeds opspoorbaar.

Ik ben soldaat of matroos in vorming (kandidaat). Ik wil solliciteren in een hogere personeelscategorie (onderofficier of officier). Moet ik hiervoor Defensie verlaten?

Nee. Je kan je vorming voortzetten en tegelijkertijd solliciteren voor een hogere personeelscategorie.
Opgelet! Als je niet slaagt voor die hogere vorming, dan is je reïntegratie in de oorspronkelijke personeelscategorie mogelijk, maar geen recht!

Ik was in vorming bij Defensie (kandidaat) maar heb Defensie (moeten) verlaten. Kan ik opnieuw solliciteren bij Defensie?

Ja, voor zover er minstens twaalf maanden verlopen zijn tussen de dag dat je Defensie hebt verlaten en de dag dat je je opnieuw hebt ingeschreven in dezelfde of een hogere categorie.

Je moet vanzelfsprekend nog steeds aan alle andere voorwaarden voldoen.
Ex-militairen moeten ook aan nog andere voorwaarden voldoen (militair verleden).

Ik heb een tatoeage. Kan ik nog bij Defensie komen?

Ja. Tatoeages op het hoofd en in de nek of hals moet je wel laten verwijderen tegen de dag van de inlijving.

Wanneer schrijf ik mij het best in?

Zodra je zeker bent dat je al je selectietesten met succes kan afleggen. Je moet wel rekening houden met de uiterste inschrijvingsdatum van je kandidatuur.

Ik denk dat er een fout is gebeurd tijdens mijn medische selectieproef en wil in beroep gaan. Ik heb hier slechts vijf werkdagen voor. In die periode kan ik geen medische burgerexpertise leveren. Wat nu?

Een medische burgerexpertise is niet vereist om medisch beroep aan te tekenen. Maar de expertise moet wel in orde zijn voor de medische beroepscommissie samenkomt.

De medische burgerexpertise dient uiteraard om het tegendeel aan te tonen van de oorspronkelijke medische beslissing.

Zijn laserbehandelingen toegestaan als ik piloot wil worden?

Tijdens een grondig oftalmologisch onderzoek wordt nagegaan of je een perfect zicht hebt. Met elk oog afzonderlijk moet je 10 op 10 kunnen zien zonder correctie met een bril, lenzen, radiaire keratotomie (krasjes) of laserbehandelingen. Verder wordt je nachtzicht gecontroleerd. Kleurenblindheid leidt tot uitsluiting.

Hoe oud moet ik minstens zijn om bij Defensie te komen?

Je moet minstens aan de leerplicht voldaan hebben op de dag van de inlijving.

Wanneer eindigt de leerplicht?

 • zodra je je diploma van het secundair onderwijs hebt behaald (ook al ben je dan nog minderjarig)
 • in het jaar dat je 18 wordt:
  • ben je jarig voor 1 juli, dan loopt de leerplicht tot je 18de verjaardag;
  • ben je jarig na 30 juni, loopt je leerplicht toch maar tot 30 juni van het jaar waarin je 18 wordt.
Wat is de maximumleeftijd om bij Defensie binnen te komen?

Er zijn verschillende leeftijdsdrempels, afhankelijk van de functie. Ze staan steeds vermeld op de vacature.
Er is ook een verschil tussen de vacatures als reservist (waar je ouder mag zijn) en de vacatures voor beroepsmilitair.
Check dus altijd goed of je nog binnen de leeftijdsvoorwaarden valt.

Vragen Over Diensten

Kan ik via de post een catalogus van het aangeboden materieel krijgen?

De Verkoopdienst verstuurt geen catalogussen met de post. Je kan die enkel inkijken op onze website. Op de dag van de verkoop delen we een exemplaar uit aan de deelnemers.

Kan ik voertuig laten immatriculeren dat ik bij Defensie kocht?

Ja, als het voertuig verkocht wordt met een bewijs van herkomst. Die informatie krijg je op de dag van de verkoop of vind je in de verkoopcatalogus, die een week voor de verkoop wordt uitgegeven.

Welk soort materieel verkoopt Defensie?

De Verkoopdienst verkoopt militair materieel dat uit de omloop is genomen, wegens afgedankt of overtollig. Je vindt de beschrijving van het aangeboden materieel in onze agenda.

In welke staat is het materieel?

Voor de staat van het materieel hanteert de Verkoopdienst vier categorieën:

 • Categorie 1: in goede staat
 • Categorie 2: vereist kleine herstellingen
 • Categorie 3: vereist grote herstellingen
 • Categorie 4: enkel geschikt voor recuperatie wisselstukken
Kan ik op een cash-and-carryverkoop met een overschrijving betalen?

Nee, je kan wel cash betalen (maximaal 3.000 euro per koper), met een gewaarborgde Belgische bankcheque of elektronisch (Bancontact, Maestro, Mastercard, Visa, V Pay).

Hoeveel kost een Bombardier-jeep?

De Verkoopdienst geeft geen verkoopprijs vrij. De prijs hangt af van het aantal kopers en van hun interesse voor het materieel.

Zorgverstrekkers

Ik werk bij Defensie. Is mijn huisarts een aangenomen zorgverstrekker?

Als rechthebbende kan je op het intranet van Defensie alle aangenomen artsen, tandartsen en kinesisten in jouw regio terugvinden. Deze informatie is ook te vinden via de portal.

Nog vragen?

Vind je het antwoord op je vraag hierboven niet terug? Contacteer ons dan via ons contactformulier of op ons gratis telefoonnummer!