Contacteer ons

Heb je een vraag voor ons? Neem eerst eens een kijkje bij de veelgestelde vragen. Als je daar geen antwoord vindt op je vraag, dan kan je ons steeds bereiken via het contactformulier of het gratis telefoonnummer hieronder.

 

Vragen over jobs

Snelle vraag?

Online

Is er nog iets wat je niet kan vinden over de vacatures, opleidingen of werken bij Defensie? Contacteer ons via het formulier hieronder en we antwoorden graag op je vraag. 

Contactformulier

Telefonisch

Zit je nog altijd met vragen en wil je snel een antwoord? Bel ons contactcenter: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (gesloten op zaterdag en zondag). 

0800 / 333 48

Hulp nodig bij het kiezen?

 Vraag het aan onze specialisten! Een gesprek houdt geen verplichtingen in.

Infocentrum

De beste plek om je zoektocht naar informatie te beginnen is in een informatiecentrum. Onze medewerkers leggen je graag in detail uit wat het betekent om militair te zijn, wat de selectievoorwaarden zijn, welk diploma je nodig hebt, hoe lang de opleiding duurt en welke job het beste past bij je interesses.

Infocentra

Veelgestelde vragen

Hoeveel verdien ik bij Defensie?

Hoeveel je bij Defensie verdient hangt niet alleen af van je wedde op basis van graad en anciënniteit. Er bestaan bovendien verschillende premies die je basiswedde gevoelig zullen laten stijgen. Een overzicht van de basiswedden, premies, toelagen en vergoedingen vind je hier.

Let wel: de juiste berekening van de wedde hangt af van je familiale situatie en kan dus verschillen met de vermelde bedragen. Salarissen, toelagen, premies en vergoedingen kunnen ook in de loop van het wervingsjaar wijzigen in functie van index-, en andere aanpassingen.

Hoe oud moet ik minstens zijn om bij Defensie te komen?

Je moet minstens aan de leerplicht voldaan hebben op de dag van de inlijving.

Wanneer eindigt de leerplicht?

  • zodra je je diploma van het secundair onderwijs hebt behaald (ook al ben je dan nog minderjarig)
  • in het jaar dat je 18 wordt:
    • ben je jarig voor 1 juli, dan loopt de leerplicht tot je 18de verjaardag;
    • ben je jarig na 30 juni, loopt je leerplicht toch maar tot 30 juni van het jaar waarin je 18 wordt.
Wat is de maximumleeftijd om bij Defensie binnen te komen?

Er zijn verschillende leeftijdsdrempels, afhankelijk van de functie. Ze staan steeds vermeld op de vacature.
Er is ook een verschil tussen de vacatures als reservist (waar je ouder mag zijn) en de vacatures voor beroepsmilitair.
Check dus altijd goed of je nog binnen de leeftijdsvoorwaarden valt.

Algemene vragen

Online

Voor inlichtingen over Defensie kan je ons steeds online bereiken via het onderstaande formulier. 

Contactformulier

Veelgestelde vragen

Wat doe ik bij het vinden van een stuk munitie?

1. Blijf kalm.
2. Raak het stuk niet aan.
3. Verplaats het niet.
4. Contacteer de lokale politie.

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van Defensie (DOVO) grijpt alleen op verzoek van de politie in om de gevonden munitie op te ruimen of te vernietigen.

Waar vind ik meer informatie over het verkopen en uitlenen van militair materieel?

Defensie verkoopt regelmatig militair materieel of militaire domeinen. Meer informatie vindt u via de link.

Voor het lenen van materiaal voor de organisatie van een pr-evenement, alsook voor andere steun van Defensie die hierboven niet vermeld is, kunt u zich wenden tot de dienst ‘Prestaties voor derden’ via chod-prestaties-voor-derden@mil.be.

Dergelijke steun kan enkel worden toegestaan indien het gaat om prestaties van openbaar nut, met humanitair, vaderlands of cultureel oogmerk. Een goed doel op zich volstaat niet als motivering.

Het is mogelijk dat voor deze prestaties een kostprijs zal worden aangerekend.

Het uitlenen van materieel gebeurt volgens interne prioriteiten en Defensie behoudt  zich het exclusieve recht om de aanvraag al dan niet te aanvaarden of, indien nodig, een gegeven toelating terug in trekken of op te schorten.

Ondergrondse kabels en leidingen van Defensie?

De ondergrondse kabels en leidingen van Defensie zijn opgenomen in de applicatie KLIM (federaal Kabel en Leiding Informatie Meldpunt). Plant u (graaf)werken, en heeft u vragen over de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen, gelieve dan https://www.klim-cicc.be te raadplegen. Voor Vlaanderen zijn deze gegevens ook toegankelijk via het Kabel en Leiding Informatie Portaal van de Vlaamse Overheid: (https://www.agiv.be/producten/klip).

Bekijk alle vragen

Klachten

In het kader van goed bestuur en het optimaliseren van de toegankelijkheid voor de burgers en het eigen personeel, doet de Dienst Klachtenmanagement van Defensie (DKM) zowel aan klachtenbehandeling als aan klachtenmanagement. DKM is geïntegreerd in het Inspectoraat-generaal en verzorgt ook de opvolging van alle informatieaanvragen die Defensie bereiken via het contactformulier. Om verdere informatie te bekomen over klachtenbehandeling of om een klacht in te dienen kan je onze klachtenpagina consulteren.

Online

Contact Center Defensie

Klachtenformulier