Extra info en diensten

Verhuur van terreinen en infrastructuur

Is je jeugdbeweging op zoek naar een bivakplaats of wil je met je sportvereniging gebruik maken van de sportinfrastructuur van Defensie? Dat kan. Ook andere verenigingen kunnen onder voorwaarden activiteiten organiseren op militair domein. Lees hier onder hoe.

Bivakplaatsen

Zoek je met je jeugdbeweging nog een mooie kampplaats? Misschien kan Defensie je een handje helpen.

Deze tabel toont in welke provincie je een militair terrein kunt aanvragen om te bivakkeren, met de mogelijkheden. Het gebruik van de terreinen is gratis, voor de andere diensten (water, elektriciteit, douches) rekent Defensie de kosten aan.

In de provincies Vlaams- en Waals Brabant, Henegouwen, Namen en West-Vlaanderen bieden we.

 

 

Sportinfrastructuur

Ook burgersportclubs kunnen de uitgebreide sportinfrastructuur van Defensie gebruiken. Dat kan voor training en onderricht, maar niet voor wedstrijden. 

Het gebruik is niet gratis. Er is een vaste bijdrage (cijns) plus de kosten die voortkomen uit het ter beschikking stellen van de infrastructuur. Die bijkomende kosten hangen af van de oppervlakte, het type installatie (binnen of buiten, wel of niet verlicht, ...) en het tijdstip (winter of zomer).

Scholen en erkende sportclubs kunnen een voordeliger tarief krijgen als hun gemeente een overeenkomst sluit met Defensie om de gebruiks- en verzekeringskosten (gedeeltelijk) op zich te nemen.

Richt je aanvraag aan de sportschepen van de betrokken gemeente. Die zal de aanvraag met zijn advies overmaken aan de betrokken kwartiercommandant.

 

Terreinen gebruiken

Soms kunnen ook verenigingen gebruik maken van militaire domeinen. Dat is wel verbonden aan enkele voorwaarden:

  • De benodigde infrastructuur is enkel aanwezig op militair domein en niet in de privésector. Het gebruik van de militaire infrastructuur mag geen oneerlijke concurrentie inhouden tegenover de privésector.
  • De activiteit moet van openbaar nut zijn.
  • De organisatie moet een humanitair, vaderlandslievend of cultureel oogmerk hebben. Een goed doel op zich volstaat niet als motivering.
  • De activiteit moet een link hebben met Defensie of een meerwaarde voor Defensie creëren.
  • De activiteiten die je vereniging op militair domein uitvoert, mogen het imago van Defensie niet schaden.
  • Vervuilende en gemotoriseerde activiteiten, net als airsoft, paintball, 3D-natuurschieten of gelijkaardige activiteiten zijn strikt verboden.

Voldoet je aanvraag aan de bovenstaande voorwaarden? Stuur ze dan minstens twee maanden voor het begin van de activiteit via het E-loket beneden.

Op militaire domeinen die van eigenaar zullen veranderen, worden in principe geen nieuwe concessies toegestaan, tenzij aan de toekomstige eigenaar.

Stuur ons je aanvraag

Wil je gebruik maken van de terreinen van Defensie? Dat kan! Een terrein aanvragen kan via het onderstaande webformulier.

Nog vragen?

Wij helpen je graag verder. Wil je deelnemen aan een van onze activiteiten? Bekijk dan zeker eens onze agenda.