-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Diversiteit

Iedereen verschillend… iedereen gelijk

Defensie respecteert de unieke bijdrage van elk personeelslid. In haar diversiteitsbeleid houdt Defensie rekening met alle aspecten waarin mensen van elkaar verschillen en erkent ze deze verschillen als waardevol voor haar organisatie. Tijdens de selectieprocedure, de opleiding en doorheen de loopbaan krijgt iedereen dezelfde kansen, ongeacht de culturele identiteit, het geslacht, de religie, of de seksuele geaardheid.

Bij Defensie staat het team centraal. We zoeken mensen met uiteenlopende vaardigheden, die samen kunnen werken voor een gemeenschappelijk doel. De waarde “respect” vormt de basis van vertrouwen en wederzijds begrip. Discriminatie, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag horen niet thuis binnen een team.

Defensie aanvaardt geen enkele vorm van discriminatie. Wil je bij Defensie werken, dan behandel je iedereen met respect.