Evolutie van Defensie

STAR-plan goedgekeurd

Organisatie

Op 17 juni keurde de overheid het STAR-plan goed. STAR, dat staat voor Security/Service – Technology – Ambition – Resilience, kwam tot stand onder de vleugels van minister van Defensie Ludivine Dedonder en zet de toekomstige beleidslijnen uit van het Defensiedepartement. Het plan, dat een strategische visie tot 2030 voorstelt, legt de focus op het personeel en de operationele inzetbaarheid van de Componenten. Een kort, maar zeker niet volledig overzicht.

Defensie krijgt zowel een financiële als een mentale boost en zal des te beter in staat zijn om bij te dragen aan haar opdrachten in binnen- en buitenland.

STAR-plan goedgekeurd

Het personeel op de eerste rij

Het STAR-plan zet prioritair in op het welbevinden van het Defensiepersoneel, de motor van de organisatie. In maart werd, als eerste stap, de herwaardering van de verloning doorgevoerd. In de toekomst wordt de procedure voor sociale promotie eenvoudiger gemaakt, alsook de toegang tot opleidingen en vormingen. Door de bouw van twee nieuwe kwartieren en een betere spreiding van de capaciteiten zal ook de woon-werkafstand ingekort worden. Defensie zet bovendien in op diversiteit en inclusie en wil zo een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dit alles om de huidige militairen te bedanken en te blijven motiveren, maar ook om de rekruteringsdoelen te behalen. Tegen 2030 beogen we weer 29000 personeelsleden te tellen. Op die manier blijft de inzetbaarheid van de organisatie gewaarborgd.

Nieuwe duale capaciteiten

Het STAR-plan zet verder in op duale capaciteiten: capaciteiten die door Defensie worden aangekocht en ingezet in militaire operaties, maar die evenzeer kunnen (en zullen) worden ingezet om hulpdiensten in eigen land bij te staan in geval van crisis. Er komt onder andere een nieuwe logistieke hub en extra middelen voor de Genietroepen, om de Civiele Beschermingsdiensten bij te staan wanneer nodig. Het Militair Hospitaal zal een medische hub worden en samenwerkingen aangaan met onderzoekscentra en universitaire -en burgerziekenhuizen.

Verder op de planning staan het versterken van de Algemene Dienst voor Inlichting en Veiligheid. De uitbouw van de defensieve en offensieve cybercapaciteit en de algemene versterking van de andere Componenten vervolledigen het geheel.

Internationale samenwerkingen

Defensie zal blijven samenwerken met Europese partners en partnerschappen versterken. Denk bijvoorbeeld aan het CaMo-project ( Beldefnews | CaMo voorgesteld op Eurosatory (mil.be)), een nieuw Frans-Belgisch strategisch partnerschap dat de Gemotoriseerde Brigade zal opwaarderen. Ook bilaterale samenwerkingen zullen worden aangescherpt en België blijft uiteraard ook bijdragen aan de multinationale programma’s onder leiding van verschillende Europese of trans-Atlantische agentschappen in het defensiedomein.

Dit alles zal ervoor zorgen dat onze strijdkrachten nog meer kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze burgers.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: “Met het STAR-plan herstellen we eerst en vooral het evenwicht binnen onze organisatie. We kiezen resoluut voor een Defensie die centraal staat in onze maatschappij, die waakt over de veiligheid van en ten dienste staat van de Belgische bevolking. Het is een ambitieus en coherent plan dat Defensie met hoogtechnologisch materiaal zal uitrusten in het belang van de weerbaarheid van het departement en ons land. Met het bijhorend budgettair groeipad voorzien we de nodige financiële middelen om Defensie verder op te bouwen en uit te bouwen, zonder het welzijn van het personeel uit het oog te verliezen. Er is budget voorzien voor capaciteiten – zowel puur militaire als duale capaciteiten, werking én personeelsinitiatieven om de toekomst van Defensie te verzekeren. Het personeel is de motor van het departement, en we stellen alles in het werk om het personeel in de best mogelijke en veiligst mogelijke omstandigheden te laten werken in het belang van de veiligheid van ons land en de bevolking. Daarnaast zetten we hard in op innovatie en onderzoek en ontwikkeling van toekomstige capaciteiten, met een sterke Belgische industriële basis waar Defensie als incubator hand in hand zal samenwerken met onze Belgische bedrijven en onderzoekscentra.”

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

Oost-Europa

Sinds 2014 zijn de relaties met Rusland opnieuw gespannen. De NAVO versterkt haar aanwezigheid in Oost-Europa om zo haar vastberadenheid te tonen, zowel op land (Enhanced Forward Presence), in de lucht (Baltic Air Policing) als op zee (Standing NATO Mine Countermeasures Group). Op 24 februari 2022 werd met de Russische inval in Oekraïne duidelijk dat de inspanningen van de NATO niet overbodig zijn.

Onze missie Oost-Europa

Onze missie in

België: DOVO

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) heeft haar hoofdkwartier in Oud-Heverlee. Ze staat in om achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven op te ruimen, te neutraliseren en te ontmantelen.

Onze missie België: DOVO

Onze missie in

de Benelux: QRA

Onze Luchtcomponent bewaakt samen met Nederland permanent het luchtruim boven de Benelux. Een radarsysteem en -operatoren houden een oogje in het zeil. Om België en zijn inwoners te beschermen, kunnen jachtvliegtuigen verdachte toestellen in het luchtruim onderscheppen, controleren en desnoods neutraliseren.

Onze missie de Benelux: QRA
Werken bij Defensie

Geen job, wel een missie.