Evolutie van Defensie

Nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor Belgische en Nederlandse Marine

Organisatie

De dreigingen waaraan het personeel en de schepen worden blootgesteld, kennen een continue verandering. De technische evolutie laat zich ook voelen in de maritieme wereld en dat vertaalt zich, ook vandaag nog, in de aanwezigheid of de plaatsing van (moderne) mijnen. Om de veiligheid en bevaarbaarheid van onze waterlopen en havens te garanderen, is het dan ook cruciaal om over een mijnenbestrijdingscapaciteit te beschikken. Op die manier beschermen we onze vrije handel en economie.

Over de schepen

Tijdslijn

Begrippen

Een eerste schip in 2024

De schepen worden in Bretagne (Frankrijk) gebouwd en geïntegreerd. De eerste levering is gepland voor eind 2024, in de haven van Zeebrugge. Volgens de huidige planning wordt verwacht dat alle schepen tegen 2030 klaar zullen zijn. Belgium Naval & Robotics opende in juni 2022 ook een site in Oostende, waar tegen 2030 ongeveer 100 marine-, onderwater- en bovengrondse drones zullen worden geproduceerd. In 2024 zullen de eerste geleverd worden.

Ultramoderne apparatuur

De nieuwe vaartuigen zullen uitgerust zijn met meer dan honderd onbemande systemen (‘toolboxen’) die in de lucht, op en onder water kunnen worden ingezet, en die volledig zijn toegespitst op mijnenbestrijding. De inhoud van deze toolboxen zal worden aangepast aan de noden van een oefening of een operatie.

Verhoogde veiligheid

Tot op heden moesten mens en materieel het mijnenveld betreden om te worden geruimd. Dankzij de nieuwe schepen kan dit worden vermeden en zullen de drones mijnenjagen of –vegen, terwijl de bemanning op afstand op het moederschip blijft.

Uiteenlopende taken

Mijnbestrijding zal niet alleen onder alle weersomstandigheden en op grote diepte moeten worden uitgevoerd, maar ook in al onze strategische belangengebieden: Defensie neemt immers deel aan de internationale NATO-groepen “Standard Nato Mine Counter Measures Group" (SNMCMG). Behalve mijnenbestrijding kunnen de schepen ook ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld noodhulp.

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

Oost-Europa

Sinds 2014 zijn de relaties met Rusland opnieuw gespannen. De NAVO versterkt haar aanwezigheid in Oost-Europa om zo haar vastberadenheid te tonen, zowel op land (Enhanced Forward Presence), in de lucht (Baltic Air Policing) als op zee (Standing NATO Mine Countermeasures Group). Op 24 februari 2022 werd met de Russische inval in Oekraïne duidelijk dat de inspanningen van de NATO niet overbodig zijn.

Onze missie Oost-Europa

Onze missie in

België: DOVO

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) heeft haar hoofdkwartier in Oud-Heverlee. Ze staat in om achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven op te ruimen, te neutraliseren en te ontmantelen.

Onze missie België: DOVO

Onze missie in

de Benelux: QRA

Onze Luchtcomponent bewaakt samen met Nederland permanent het luchtruim boven de Benelux. Een radarsysteem en -operatoren houden een oogje in het zeil. Om België en zijn inwoners te beschermen, kunnen jachtvliegtuigen verdachte toestellen in het luchtruim onderscheppen, controleren en desnoods neutraliseren.

Onze missie de Benelux: QRA
Werken bij Defensie

Geen job, wel een missie.