-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Marine

De schepen van de Marine laten de Belgische vlag wapperen over alle wereldzeeën. Van patrouilleschip tot fregat, van de Belgische binnenwateren over de Baltische Zee tot op de Indische Oceaan: onze bemanningen bewijzen dat veelzijdigheid te rijmen valt met competentie en erkenning.

Onze vlaggenschepen, de fregatten Leopold I en Louise-Marie, voeren een ervaren vloot aan van mijnenjagers, een commando- en steunschip, een opleidingsschip en een schip voor oceanografisch onderzoek.

De voorbije jaren hebben onze fregatten hun professionaliteit bewezen tijdens de Europese operatie Atalanta. Voor de kust van Somalië en rond de Hoorn van Afrika hielpen ze handelsschepen te beschermen tegen piraterij.

Elk jaar nemen Belgische mijnenjagers deel aan een ontmijningsoperatiecampagne van de NAVO. Dit doen ze binnen een internationaal eskader dat opereert van de Baltische tot de Middellandse Zee.

Verscheidene Belgische marinemilitairen werken ook op de staven van internationale maritieme operaties.

Het devies van de Marine in haar wapenschild is non multa sed multum, niet de kwantiteit maar de kwaliteit is het belangrijkste.

recente artikelen

Nieuwe commandant voor het fregat Louise-Marie

Fregatkapitein Kristof Van Belleghem heeft het commando over het fregat F931 Louise-Marie overgenomen van fregatkapitein Guy Schotte. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid op woensdag 17 januari op de Marinebasis van Zeebrugge, voorgezeten door divisieadmiraal Wim Robberecht, commandant van de Marine en adjunct-admiraal Benelux.

Jongeren ontdekken een onstuimige zee

Op de mijnenjager Narcis scheepten op 16 januari 24 jongeren in voor een initiatievaardag. Ze waren daarbij vergezeld van een aantal psychologen en interviewers van de Dienst Onthaal en Oriëntatie van Defensie.

Belg aan het roer van NAVO-eskader

Fregatkapitein Peter Ramboer heeft het bevel gekregen over de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG 1), een mijnenbestrijdingseskader van de NAVO. Daarmee volgt hij de Letse commandant Gvido Laudups op. Na zes jaar levert België opnieuw een bevelvoerder voor het NAVO-eskader.

Een nieuwe kapitein voor de haven van Brussel

Op 1 januari 2018 is een nieuwe havenkapitein in dienst getreden. Philippe Herman is officier bij de Marine, korvetkapitein en stafbrevethouder. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring bij Defensie, waarvan meer dan twaalf jaar in de lange omvaart.

Wil jij deel uitmaken van het nationale team?

De Rode Duivels en het Belgisch olympisch team zijn niet de enigen die voor België tot het uiterste gaan. Onze 30.000 medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf om jou te beschermen, vaak ver van huis. Om dat te blijven doen, zoeken we voortdurend nieuwe militairen.

Pages