Evolutie van Defensie

Role 2 medical treatment facility: een nieuw veldhospitaal voor de Medische Component

Materieel & uitrusting

De Medische Component van Defensie wordt uitgerust met een nieuw veldhospitaal (in militair jargon: Role 2). Dat hospitaal is mobiel en modulair en stelt België in staat om tijdens militaire operaties medische zorg aan te bieden aan het personeel. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de missies van de NAVO en de EU. Rekening houdend met het tijdschema voor de projectontwikkeling, de opleiding en training van het personeel, zal het nieuwe veldhospitaal operationeel zijn in 2026.Over de Role 2

Tijdslijn van de aankoop

Voordelen en uitdagingen

De Role 2 als essentiële schakel bij operaties.

Het veldhospitaal Role 2 is cruciaal voor het goede verloop van de militaire operaties. In het hospitaal kunnen ze de eerste zorgen toedienen aan de gewonden op het terrein. Zijn rol is om die gewonden te scheiden, stabiliseren, opereren en eventueel hospitaliseren, alvorens ze naar een ander ziekenhuis te evacueren.

Een complexe structuur

Een Role 2 is een complex systeem. Het is een ware uitdaging om de verschillende toestellen met elkaar te verbinden, de lucht- en watertoevoer te beheren, het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden en een constante temperatuur te bewaren onder wisselende externe omstandigheden. Om te controleren dat het materieel met het bestek overeenstemt, moet de contractant een prototype ontwikkelen. Dat onderwerpen de Medische Component en de Algemene Directie Material Resources aan een reeks testen.

Snel inzetbaar materieel

Dit materieel moet uiteraard snel en eenvoudig kunnen worden ingezet en ontmanteld. De 73 tenten van het type TMS die Utilis en G3S leveren, zijn zo ontworpen dat een klein team ze in luttele minuten kan opstellen. Het contract voorziet niet alleen in de levering van de verschillende modules, maar ook in de opleiding van het personeel en in operationele, technische en logistieke ondersteuning tijdens de volledige levensduur van de uitrusting.

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

Oost-Europa

Na de annexatie van de Krim bereiken de relaties tussen de NAVO en Rusland een nieuw dieptepunt. De NAVO-landen tonen hun verbondenheid en versterken hun militaire aanwezigheid rond de Baltische Zee en in Zuidoost-Europa.

Onze missie Oost-Europa

Onze missie in

Afghanistan

De Resolute Support Mission ging van start in 2015. Een internationale coalitie onder leiding van de NAVO traint en adviseert de Afghaanse veiligheidstroepen.

Onze missie Afghanistan

Onze missie in

Mali

Het noorden van Mali wordt al tientallen jaren verscheurd door bloedige opstanden. De rebellen krijgen daarbij de steun van terroristische groeperingen. Lees hier waar het allemaal om te doen is.

Onze missie Mali

Onze missie in

Niger

Gewelddadige extremistische groeperingen teisteren de regio. Tegelijk ligt het land op het kruispunt van oude smokkelroutes. Dit gaat gepaard met terrorisme, piraterij, internationale criminaliteit (drugs-, wapen- en mensensmokkel), illegale immigratie en vluchtelingenstromen. Die instabiele situatie heeft ook een negatieve impact op de veiligheid, de welvaart en het welzijn van Europese burgers.

Onze missie Niger

Onze missie in

België: DOVO

Door achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven op te ruimen, te neutraliseren en te ontmantelen levert DOVO dagelijks een erg gewaardeerde bijdrage aan de veiligheid in België en in het buitenland. Tijdens buitenlandse opdrachten beschermt ze mee de Belgische militaire missies. In het kader van humanitaire hulp helpt ze lokaal personeel opleiden en zones ontmijnen.

Onze missie België: DOVO

Onze missie in

de Benelux: QRA

België en Nederland controleren en bewaken afwisselend het luchtruim boven de Benelux. Beide landen hebben om de beurt twee F-16's paraat staan om de luchtbewaking boven hun grondgebied en dat van Luxemburg te verzekeren.

Onze missie de Benelux: QRA

Onze missie in

België: operatie Vigilant Guardian

Operatie Vigilant Guardian (OVG) werd opgestart in januari 2015. De opdracht maakt deel uit van de strijd tegen het terrorisme op het eigen Belgische grondgebied. Concreet levert Defensie steun aan de federale politie om gevoelige plaatsen te bewaken en te beveiligen.

Onze missie België: operatie Vigilant Guardian

Onze missie in

Midden-Oosten

Op vraag van Irak ondersteunt een internationale coalitie het land in de strijd tegen de terreurgroep DAESH. Operatie Desert Falcon vormt het Belgische bijdrage aan die coalitie.

Onze missie Midden-Oosten
Werken bij Defensie

Geen job, wel een missie.