Evolutie van Defensie

De Gemotoriseerde Brigade

Organisatie

De Gemotoriseerde Brigade van de Landcomponent is een volwaardige en robuuste gevechtsbrigade. Het beschikt naast vuurkrachtbescherming en mobiliteit ook over de nodige gevechtsondersteuning en logistiek. Dit maakt het het perfecte middel om in te zetten bij hedendaagse opdrachten of conflicten in een complexe en gevaarlijke omgeving.Over de Gemotoriseerde Brigade

Tijdslijn van de Brigade

Structuur en eenheden van de Gemotoriseerde Brigade

De Gemotoriseerde Brigade is een van de pijlers van de Landcomponent. De gemotoriseerde pijler vormt de zwaarste capaciteit van de Landcomponent: zowel qua personeelssterkte, aantal eenheden als op het vlak van middelen.

Hoofdkwartier met 15 eenheden

De Gemotoriseerde Brigade bestaat uit een hoofdkwartier met een pijler in Leopoldsburg een in Marche-en Famenne. Het hoofdkwartier stuurt vijftien eenheden aan. Die werken nauw samen om hun uiteenlopende missies te vervullen. De brigade telt gevechtseenheden (combat), gevechtssteuneenheden (combat support) en ondersteunende eenheden (combat service support), verspreid over het ganse land.

Gevechtseenheden en steuneenheden

De Gemotoriseerde Brigade telt vijf gevechtseenheden. Die gemotoriseerde infanteriebataljons vinden we terug in Leopoldsburg, Marche-en-Famenne en Spa. De gevechtssteun komt van verschillende gespecialiseerde eenheden: verkenning (Heverlee), genie (Amay en Burcht), artillerie (Brasschaat en Nieuwpoort) en civil-military engagement (Heverlee).

De logistieke ondersteuning van die eenheden gebeurt door de bijhorende groepen voor communicatie en informatiesystemen, de logistieke eenheden en de trainingskampen. Die zijn verspreid over de grote garnizoenen van Leopoldsburg en Marche-en-Famenne.

Samen sterk

De kracht van de brigade wordt geleverd door 7.500 mannen en vrouwen. Hierdoor kan de brigade zich rekenen bij de grootste werkgevers in de provincies Antwerpen, Limburg en Luxemburg.

De Gemotoriseerde Brigade van de Landcomponent heeft als leuze ‘Samen sterk’. In die optiek brengt ze mensen, technologie en capaciteiten samen met als missie vrede en veiligheid te garanderen. Dat doet ze zowel internationaal in NAVO- of EU-verband als nationaal met de beveiliging van grootsteden en kritieke infrastructuur.

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

Oost-Europa

Na de annexatie van de Krim bereiken de relaties tussen de NAVO en Rusland een nieuw dieptepunt. De NAVO-landen tonen hun verbondenheid en versterken hun militaire aanwezigheid rond de Baltische Zee en in Zuidoost-Europa.

Onze missie Oost-Europa

Onze missie in

Afghanistan

De Resolute Support Mission ging van start in 2015. Een internationale coalitie onder leiding van de NAVO traint en adviseert de Afghaanse veiligheidstroepen.

Onze missie Afghanistan

Onze missie in

Mali

Het noorden van Mali wordt al tientallen jaren verscheurd door bloedige opstanden. De rebellen krijgen daarbij de steun van terroristische groeperingen. Lees hier waar het allemaal om te doen is.

Onze missie Mali

Onze missie in

Niger

Gewelddadige extremistische groeperingen teisteren de regio. Tegelijk ligt het land op het kruispunt van oude smokkelroutes. Dit gaat gepaard met terrorisme, piraterij, internationale criminaliteit (drugs-, wapen- en mensensmokkel), illegale immigratie en vluchtelingenstromen. Die instabiele situatie heeft ook een negatieve impact op de veiligheid, de welvaart en het welzijn van Europese burgers.

Onze missie Niger

Onze missie in

België: DOVO

Door achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven op te ruimen, te neutraliseren en te ontmantelen levert DOVO dagelijks een erg gewaardeerde bijdrage aan de veiligheid in België en in het buitenland. Tijdens buitenlandse opdrachten beschermt ze mee de Belgische militaire missies. In het kader van humanitaire hulp helpt ze lokaal personeel opleiden en zones ontmijnen.

Onze missie België: DOVO

Onze missie in

de Benelux: QRA

België en Nederland controleren en bewaken afwisselend het luchtruim boven de Benelux. Beide landen hebben om de beurt twee F-16's paraat staan om de luchtbewaking boven hun grondgebied en dat van Luxemburg te verzekeren.

Onze missie de Benelux: QRA

Onze missie in

België: operatie Vigilant Guardian

Operatie Vigilant Guardian (OVG) werd opgestart in januari 2015. De opdracht maakt deel uit van de strijd tegen het terrorisme op het eigen Belgische grondgebied. Concreet levert Defensie steun aan de federale politie om gevoelige plaatsen te bewaken en te beveiligen.

Onze missie België: operatie Vigilant Guardian

Onze missie in

Midden-Oosten

Op vraag van Irak ondersteunt een internationale coalitie het land in de strijd tegen de terreurgroep DAESH. Operatie Desert Falcon vormt het Belgische bijdrage aan die coalitie.

Onze missie Midden-Oosten
Werken bij Defensie

Geen job, wel een missie.