Evolutie van Defensie

Het Special Operations Regiment

Organisatie

Het Special Operations Regiment is de snellereactie-eenheid bij uitstek van de Landcomponent. Het is gespecialiseerd in heel gerichte operaties, expeditionaire en onconventionele oorlogsvoering.

Het Special Operations Regiment bestaat uit hypergetrainde militairen die op elk moment voor elk type operatie ingezet kunnen worden. Het beschikt hiervoor zowel over parachuteerbare als amfibische capaciteiten.

Over het Special Operations Regiment

Tijdslijn van het Special Operations Regiment

Structuur en opleiding Special Operations Regiment

Het Special Operations Regiment is een van de pijlers van de Landcomponent. De Landcomponent kan deze capaciteit, dankzij het erg lichte karakter van de eenheden die er deel van uitmaken, zeer snel inzetten.

Hoofdkwartier en zes eenheden

Het hoofdkwartier van het Special Operations Regiment is gevestigd in Heverlee. Dit hoofdkwartier stuurt zes eenheden aan.

De Special Forces Group is de elite-eenheid van het regiment. Haar taken zijn vooral ongewone verkenningsopdrachten, raids en sabotages, naast het ondersteunen van de eigen troepen.

Het 2 Bataljon Commando’s uit Flawinne en het 3 Bataljon Parachutisten uit Tielen vormen de grote gevechtseenheden. Zij worden zowel ingezet als snellereactie-eenheden voor de NAVO en Belgische strijdkrachten, als voor humanitaire opdrachten en ter ondersteuning van de Special Forces Group.

De opleidingscentra voor commando’s en parachutisten staan in voor de gespecialiseerde opleidingen.

Naast die gevechtseenheden beschikt het SOR ook permanent over een eenheid die hen ondersteunt met communicatie- en informatiemiddelen, aangepast aan hun opdrachten. De 6 Groep Communicatie- en Informatiesystemen beschikt bijkomend ook over een capaciteit paracommando.

Dura lex sed lex

De leden van het Special Operations Regiment krijgen hun gespecialiseerde opleiding in het Trainingscentrum voor Commando’s in Marche-les-Dames. Tijdens die harde opleiding leren de rekruten wat het is om commando te zijn.

Na hun opleiding tot commando gaan de rekruten naar het Trainingscentrum voor Parachutisten in Schaffen waar ze parachutist worden. Na die opleiding gaan de kersverse paracommando’s naar hun eenheid. Daar kunnen ze worden ingezet voor de operaties van het Special Operations Regiment.

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

Oost-Europa

Na de annexatie van de Krim bereiken de relaties tussen de NAVO en Rusland een nieuw dieptepunt. De NAVO-landen tonen hun verbondenheid en versterken hun militaire aanwezigheid rond de Baltische Zee en in Zuidoost-Europa.

Onze missie Oost-Europa

Onze missie in

Afghanistan

De Resolute Support Mission ging van start in 2015. Een internationale coalitie onder leiding van de NAVO traint en adviseert de Afghaanse veiligheidstroepen.

Onze missie Afghanistan

Onze missie in

Mali

Het noorden van Mali wordt al tientallen jaren verscheurd door bloedige opstanden. De rebellen krijgen daarbij de steun van terroristische groeperingen. Lees hier waar het allemaal om te doen is.

Onze missie Mali

Onze missie in

Niger

Gewelddadige extremistische groeperingen teisteren de regio. Tegelijk ligt het land op het kruispunt van oude smokkelroutes. Dit gaat gepaard met terrorisme, piraterij, internationale criminaliteit (drugs-, wapen- en mensensmokkel), illegale immigratie en vluchtelingenstromen. Die instabiele situatie heeft ook een negatieve impact op de veiligheid, de welvaart en het welzijn van Europese burgers.

Onze missie Niger

Onze missie in

België: DOVO

Door achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven op te ruimen, te neutraliseren en te ontmantelen levert DOVO dagelijks een erg gewaardeerde bijdrage aan de veiligheid in België en in het buitenland. Tijdens buitenlandse opdrachten beschermt ze mee de Belgische militaire missies. In het kader van humanitaire hulp helpt ze lokaal personeel opleiden en zones ontmijnen.

Onze missie België: DOVO

Onze missie in

de Benelux: QRA

België en Nederland controleren en bewaken afwisselend het luchtruim boven de Benelux. Beide landen hebben om de beurt twee F-16's paraat staan om de luchtbewaking boven hun grondgebied en dat van Luxemburg te verzekeren.

Onze missie de Benelux: QRA

Onze missie in

België: operatie Vigilant Guardian

Operatie Vigilant Guardian (OVG) werd opgestart in januari 2015. De opdracht maakt deel uit van de strijd tegen het terrorisme op het eigen Belgische grondgebied. Concreet levert Defensie steun aan de federale politie om gevoelige plaatsen te bewaken en te beveiligen.

Onze missie België: operatie Vigilant Guardian

Onze missie in

Midden-Oosten

Op vraag van Irak ondersteunt een internationale coalitie het land in de strijd tegen de terreurgroep DAESH. Operatie Desert Falcon vormt het Belgische bijdrage aan die coalitie.

Onze missie Midden-Oosten
Werken bij Defensie

Geen job, wel een missie.