Evolutie van Defensie

Het Control and Reporting Centre komt boven de grond

Organisatie

Het Control and Reporting Centre (CRC) van de Belgische Luchtcomponent controleert en bewaakt dag en nacht het luchtruim boven België en Luxemburg. Indien nodig begeleidt het ook de interceptie-missies van het quick reaction alert (QRA). Die taken vallen onder de permanente luchtbewakingsopdracht van de NAVO en zijn een verplichting voor elke bondgenoot. Het CRC is een tweetalige eenheid van 229 personen.

Over het Control and Reporting Centre

Levensloop van het CRC

Begrippen en activiteiten

Scramble

De operatoren van ons systeem voor luchtbewaking en controle merken een luchtincident op in het Belgisch luchtruim.

De scramble is het opstarten van de alarmprocedure om bewapende jachtvliegtuigen zo snel mogelijk op te laten stijgen en ze naar het verdachte toestel te begeleiden. Luchtincidenten kunnen van militaire of niet-militaire aard zijn.

Renegade

Een luchtincident van niet-militaire aard kan bestempeld worden als een renegade. Die naam gebruiken ze bij een vermoeden dat het burgertoestel gebruikt kan worden als een wapen voor een terroristische aanval.

Track production officier (TPO)

Een TPO maakt deel uit van het operationele team dat instaat voor de productie en de verdeling van het luchtbeeld. De TPO leidt de sectie air surveillance (luchtbewaking) gedurende de dagelijkse operaties en gedurende een lucht- of renegade-incident tijdens de bewaking van het luchtruim

Mission supervisor/Fighter allocator (MS/FA)

De MS/FA leidt een luchtgevechtsleidingssectie gedurende de dagelijkse trainingsmissies met gevechtsvliegtuigen en gedurende een lucht- of renegade-incident tijdens de bewaking van het luchtruim.

Duty air defense officer/Master controller (DADO/MC)

De DADO/MC leidt de operationele crew van het CRC tijdens de uitvoering van de dagelijkse operaties en coördineert de uitgevoerde interventies tijdens een lucht- of renegade-incident.

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

Oost-Europa

Na de annexatie van de Krim bereiken de relaties tussen de NAVO en Rusland een nieuw dieptepunt. De NAVO-landen tonen hun verbondenheid en versterken hun militaire aanwezigheid rond de Baltische Zee en in Zuidoost-Europa.

Onze missie Oost-Europa

Onze missie in

Afghanistan

De Resolute Support Mission ging van start in 2015. Een internationale coalitie onder leiding van de NAVO traint en adviseert de Afghaanse veiligheidstroepen.

Onze missie Afghanistan

Onze missie in

Mali

Het noorden van Mali wordt al tientallen jaren verscheurd door bloedige opstanden. De rebellen krijgen daarbij de steun van terroristische groeperingen. Lees hier waar het allemaal om te doen is.

Onze missie Mali

Onze missie in

Niger

Gewelddadige extremistische groeperingen teisteren de regio. Tegelijk ligt het land op het kruispunt van oude smokkelroutes. Dit gaat gepaard met terrorisme, piraterij, internationale criminaliteit (drugs-, wapen- en mensensmokkel), illegale immigratie en vluchtelingenstromen. Die instabiele situatie heeft ook een negatieve impact op de veiligheid, de welvaart en het welzijn van Europese burgers.

Onze missie Niger

Onze missie in

België: DOVO

Door achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven op te ruimen, te neutraliseren en te ontmantelen levert DOVO dagelijks een erg gewaardeerde bijdrage aan de veiligheid in België en in het buitenland. Tijdens buitenlandse opdrachten beschermt ze mee de Belgische militaire missies. In het kader van humanitaire hulp helpt ze lokaal personeel opleiden en zones ontmijnen.

Onze missie België: DOVO

Onze missie in

de Benelux: QRA

België en Nederland controleren en bewaken afwisselend het luchtruim boven de Benelux. Beide landen hebben om de beurt twee F-16's paraat staan om de luchtbewaking boven hun grondgebied en dat van Luxemburg te verzekeren.

Onze missie de Benelux: QRA

Onze missie in

België: operatie Vigilant Guardian

Operatie Vigilant Guardian (OVG) werd opgestart in januari 2015. De opdracht maakt deel uit van de strijd tegen het terrorisme op het eigen Belgische grondgebied. Concreet levert Defensie steun aan de federale politie om gevoelige plaatsen te bewaken en te beveiligen.

Onze missie België: operatie Vigilant Guardian

Onze missie in

Midden-Oosten

Op vraag van Irak ondersteunt een internationale coalitie het land in de strijd tegen de terreurgroep DAESH. Operatie Desert Falcon vormt het Belgische bijdrage aan die coalitie.

Onze missie Midden-Oosten
Werken bij Defensie

Geen job, wel een missie.