Evolutie van Defensie

Defensie aan het werk: uitdagingen en oplossingen

Mensen

Defensie zit middenin een grote pensioneringsgolf. Om het vertrek van de babyboomers uit de arbeidsmarkt op te vangen, zijn we in een recordtempo nieuwe collega’s aan het rekruteren. We willen daarbij een afspiegeling van de maatschappij zijn. Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe militairen en burgerpersoneelsleden op alle niveaus van de samenleving: mannen en vrouwen, hoogopgeleid tot niet opgeleid, autochtoon of allochtoon. We zijn ondertussen ook hard aan het werk om de aantrekkelijkheid van ons beroep te vergroten. Zo willen we een loopbaan bij Defensie nog interessanter maken.The war on talent

Nieuwe initiatieven

Weddeverhoging

In 2022 begint een geleidelijke weddeaanpassing voor militairen. Daarmee krijgen onze militairen voor de eerste keer in twintig jaar een inkomensverhoging. Daarnaast starten we in 2022 onderzoeken om bepaalde vergoedingen voor kwalificaties te verbeteren en onze militairen meer sociale voordelen toe te kennen.

Betere geografische spreiding (van de opleidingen en kwartieren)

We investeren verder in onze infrastructuur om ons militair en burgerpersoneel in een aangename omgeving te kunnen laten werken. Daarbij besteden we veel aandacht aan een betere regionale spreiding van de kwartieren en van de opleidingen. Zo kunnen we de afstand tussen thuis en de werkplek verkleinen en het evenwicht tussen werk en privé verbeteren.

Modernisering van de reserve

Reservisten zijn een meerwaarde voor onze organisatie: door de ervaringen die ze meebrengen uit de privésector brengen ze nieuwe inzichten aan en kunnen ze leemtes opvullen waar nodig. Daarom zijn we het concept van de reserve aan het moderniseren. Zo hebben we korpschefs meer mogelijkheden gegeven om lokaal reservemilitairen te rekruteren. Daarnaast bekijken we hoe we in de toekomst de rekruteringsmogelijkheden kunnen diversifiëren en de opleiding en re-integratie van reservemilitairen flexibeler kunnen maken.

Meer burgerpersoneel

Er werken veel minder burgers bij Defensie dan het aantal burgers werkzaam bij defensieministeries in onze buurlanden. Daarom zetten we in op het verhogen van het aantal burgers binnen onze organisatie. En dat werpt zijn vruchten af: het aantal burgers bij Defensie is tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2021 gestegen met zeven procent. Voor het eerst sinds 2015 stijgt het aantal burgerpersoneelsleden weer, in plaats van jaar na jaar te dalen.

Bekendheid verhogen

Onbekend is onbemind, dat geldt ook voor Defensie. Om jongeren bekend te maken met Defensie en om de aantrekkingskracht van ons beroep te verhogen, organiseren we al jaren kennismakingsstages. Het aanbod van die stages wordt in de toekomst nog uitgebreid. Daarnaast organiseren we projecten om NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) kennis te laten maken met Defensie en namen we het initiatief voor de oprichting van de studierichting ‘Defensie en Veiligheid’. 16 middelbare scholen in Vlaanderen namen die richting sinds het begin van het schooljaar 2021-2022 op in hun lesplan.

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

Oost-Europa

Sinds 2014 zijn de relaties met Rusland opnieuw gespannen. De NAVO versterkt haar aanwezigheid in Oost-Europa om zo haar vastberadenheid te tonen, zowel op land (Enhanced Forward Presence), in de lucht (Baltic Air Policing) als op zee (Standing NATO Mine Countermeasures Group). Op 24 februari 2022 werd met de Russische inval in Oekraïne duidelijk dat de inspanningen van de NATO niet overbodig zijn.

Onze missie Oost-Europa

Onze missie in

Mali

België neemt in het Afrikaanse Mali deel aan twee operaties: de vredesmissie van de Verenigde Naties (MINUSMA) en de trainingsmissie van de Europese Unie (EUTM).

Onze missie Mali

Onze missie in

België: DOVO

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) heeft haar hoofdkwartier in Oud-Heverlee. Ze staat in om achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven op te ruimen, te neutraliseren en te ontmantelen.

Onze missie België: DOVO

Onze missie in

de Benelux: QRA

Onze Luchtcomponent bewaakt samen met Nederland permanent het luchtruim boven de Benelux. Een radarsysteem en -operatoren houden een oogje in het zeil. Om België en zijn inwoners te beschermen, kunnen jachtvliegtuigen verdachte toestellen in het luchtruim onderscheppen, controleren en desnoods neutraliseren.

Onze missie de Benelux: QRA

Onze missie in

Midden-Oosten

België is sinds 2014 aanwezig in het Midden-Oosten voor de operatie Desert Falcon (ODF). Die maakt deel uit van operatie Inherent Resolve van de internationale coalitie tegen DAESH.

Onze missie Midden-Oosten
Werken bij Defensie

Geen job, wel een missie.