Evolutie van Defensie

De militaire kinesitherapie wordt moderner

Organisatie

Virtuele realiteit, zintuiglijke sensoren, applicaties: het Centre for Physical Medicine & Rehabilitation (CPM&R) verkent nieuwe pistes voor militaire kinesitherapie en revalidatie. Hoewel de patiënt in dit domein meestal een louter passieve rol kreeg, leggen de recente behandelingen steeds meer de nadruk op actieve deelname. Het CPM&R sluit zich volledig aan bij die veelbelovende trend, steunend op nieuwe technologieën en onderzoek.Over het CPM&R

Tijdslijn van de militaire kinesitherapie

Voordelen en uitdagingen

Gevarieerde en bijzondere letsels

De fysieke inspanningen van het Defensiepersoneel brengen verschillende soorten klachten teweeg: van plotse trauma's (zoals een spierscheur of een botbreuk) tot overbelastingsletsels. Sommige klachten zijn eigen aan het militaire beroep, zoals nekklachten bij gevechtspiloten of knieproblemen door het dragen van gevechtslaarzen bij de infanterie. Het CPM&R speelt hier een preventieve rol, door advies te verlenen over het materiaal dat het militaire korps gebruikt.

Tweedelijnsbehandeling bij militaire revalidatie

Tijdens militaire operaties verstrekt een militaire kinesitherapeut de eerstelijnszorg. Op Belgisch grondgebied is die in handen van civiele zorgverleners. Hierdoor kan het CPM&R zich specialiseren in tweedelijnsrevalidatie en een aanvulling vormen op de civiele sector. Een soldaat met een verstuiking wordt in eerste lijn doorverwezen naar een civiele kinesitherapeut. Vervolgens kan hij zijn revalidatie in een militair medisch centrum verderzetten.

Gespecialiseerde niches voor militaire revalidatie

De arbeidsomstandigheden van militairen evolueren voortdurend, net als de soorten verwondingen die ermee gepaard gaan. De militaire kinesitherapie en revalidatie moeten met die ontwikkeling rekening houden om een aangepast zorgaanbod te blijven verstrekken. Defensie ontwikkelt daarom gespecialiseerde niches van militaire revalidatie. Die maken zorg op maat mogelijk voor patiënten met bijzondere aandoeningen waarvoor in de civiele sector geen volledig aanbod beschikbaar is.

Een nieuw functioneel evaluatiecentrum

Een belangrijke uitdaging voor de toekomst is de oprichting van een functioneel evaluatiecentrum voor spier- en skeletaandoeningen. Dit centrum moet patiënten met chronische of complexe aandoeningen doeltreffend doorverwijzen voor hun revalidatie. Zo wil Defensie de best mogelijke verzorging aanbieden aan onze vrouwen en mannen.

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

Oost-Europa

Sinds 2014 zijn de relaties met Rusland opnieuw gespannen. De NAVO versterkt haar aanwezigheid in Oost-Europa om zo haar vastberadenheid te tonen, zowel op land (Enhanced Forward Presence), in de lucht (Baltic Air Policing) als op zee (Standing NATO Mine Countermeasures Group). Op 24 februari 2022 werd met de Russische inval in Oekraïne duidelijk dat de inspanningen van de NATO niet overbodig zijn.

Onze missie Oost-Europa

Onze missie in

België: DOVO

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) heeft haar hoofdkwartier in Oud-Heverlee. Ze staat in om achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven op te ruimen, te neutraliseren en te ontmantelen.

Onze missie België: DOVO

Onze missie in

de Benelux: QRA

Onze Luchtcomponent bewaakt samen met Nederland permanent het luchtruim boven de Benelux. Een radarsysteem en -operatoren houden een oogje in het zeil. Om België en zijn inwoners te beschermen, kunnen jachtvliegtuigen verdachte toestellen in het luchtruim onderscheppen, controleren en desnoods neutraliseren.

Onze missie de Benelux: QRA
Werken bij Defensie

Geen job, wel een missie.