Evolutie van Defensie

De militaire kinesitherapie wordt moderner

Organisatie

Virtuele realiteit, zintuiglijke sensoren, applicaties: het Centre for Physical Medicine & Rehabilitation (CPM&R) verkent nieuwe pistes voor militaire kinesitherapie en revalidatie. Hoewel de patiënt in dit domein meestal een louter passieve rol kreeg, leggen de recente behandelingen steeds meer de nadruk op actieve deelname. Het CPM&R sluit zich volledig aan bij die veelbelovende trend, steunend op nieuwe technologieën en onderzoek.Over het CPM&R

Tijdslijn van de militaire kinesitherapie

Voordelen en uitdagingen

Gevarieerde en bijzondere letsels

De fysieke inspanningen van het Defensiepersoneel brengen verschillende soorten klachten teweeg: van plotse trauma's (zoals een spierscheur of een botbreuk) tot overbelastingsletsels. Sommige klachten zijn eigen aan het militaire beroep, zoals nekklachten bij gevechtspiloten of knieproblemen door het dragen van gevechtslaarzen bij de infanterie. Het CPM&R speelt hier een preventieve rol, door advies te verlenen over het materiaal dat het militaire korps gebruikt.

Tweedelijnsbehandeling bij militaire revalidatie

Tijdens militaire operaties verstrekt een militaire kinesitherapeut de eerstelijnszorg. Op Belgisch grondgebied is die in handen van civiele zorgverleners. Hierdoor kan het CPM&R zich specialiseren in tweedelijnsrevalidatie en een aanvulling vormen op de civiele sector. Een soldaat met een verstuiking wordt in eerste lijn doorverwezen naar een civiele kinesitherapeut. Vervolgens kan hij zijn revalidatie in een militair medisch centrum verderzetten.

Gespecialiseerde niches voor militaire revalidatie

De arbeidsomstandigheden van militairen evolueren voortdurend, net als de soorten verwondingen die ermee gepaard gaan. De militaire kinesitherapie en revalidatie moeten met die ontwikkeling rekening houden om een aangepast zorgaanbod te blijven verstrekken. Defensie ontwikkelt daarom gespecialiseerde niches van militaire revalidatie. Die maken zorg op maat mogelijk voor patiënten met bijzondere aandoeningen waarvoor in de civiele sector geen volledig aanbod beschikbaar is.

Een nieuw functioneel evaluatiecentrum

Een belangrijke uitdaging voor de toekomst is de oprichting van een functioneel evaluatiecentrum voor spier- en skeletaandoeningen. Dit centrum moet patiënten met chronische of complexe aandoeningen doeltreffend doorverwijzen voor hun revalidatie. Zo wil Defensie de best mogelijke verzorging aanbieden aan onze vrouwen en mannen.

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

Oost-Europa

Na de annexatie van de Krim bereiken de relaties tussen de NAVO en Rusland een nieuw dieptepunt. De NAVO-landen tonen hun verbondenheid en versterken hun militaire aanwezigheid rond de Baltische Zee en in Zuidoost-Europa.

Onze missie Oost-Europa

Onze missie in

Afghanistan

De Resolute Support Mission ging van start in 2015. Een internationale coalitie onder leiding van de NAVO traint en adviseert de Afghaanse veiligheidstroepen.

Onze missie Afghanistan

Onze missie in

Mali

Het noorden van Mali wordt al tientallen jaren verscheurd door bloedige opstanden. De rebellen krijgen daarbij de steun van terroristische groeperingen. Lees hier waar het allemaal om te doen is.

Onze missie Mali

Onze missie in

Niger

Gewelddadige extremistische groeperingen teisteren de regio. Tegelijk ligt het land op het kruispunt van oude smokkelroutes. Dit gaat gepaard met terrorisme, piraterij, internationale criminaliteit (drugs-, wapen- en mensensmokkel), illegale immigratie en vluchtelingenstromen. Die instabiele situatie heeft ook een negatieve impact op de veiligheid, de welvaart en het welzijn van Europese burgers.

Onze missie Niger

Onze missie in

België: DOVO

Door achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven op te ruimen, te neutraliseren en te ontmantelen levert DOVO dagelijks een erg gewaardeerde bijdrage aan de veiligheid in België en in het buitenland. Tijdens buitenlandse opdrachten beschermt ze mee de Belgische militaire missies. In het kader van humanitaire hulp helpt ze lokaal personeel opleiden en zones ontmijnen.

Onze missie België: DOVO

Onze missie in

de Benelux: QRA

België en Nederland controleren en bewaken afwisselend het luchtruim boven de Benelux. Beide landen hebben om de beurt twee F-16's paraat staan om de luchtbewaking boven hun grondgebied en dat van Luxemburg te verzekeren.

Onze missie de Benelux: QRA

Onze missie in

België: operatie Vigilant Guardian

Operatie Vigilant Guardian (OVG) werd opgestart in januari 2015. De opdracht maakt deel uit van de strijd tegen het terrorisme op het eigen Belgische grondgebied. Concreet levert Defensie steun aan de federale politie om gevoelige plaatsen te bewaken en te beveiligen.

Onze missie België: operatie Vigilant Guardian

Onze missie in

Midden-Oosten

Op vraag van Irak ondersteunt een internationale coalitie het land in de strijd tegen de terreurgroep DAESH. Operatie Desert Falcon vormt het Belgische bijdrage aan die coalitie.

Onze missie Midden-Oosten
Werken bij Defensie

Geen job, wel een missie.