Evolutie van Defensie

Beschermen, verdedigen en vechten in cyberspace

Organisatie

Defensie hangt meer en meer af van nieuwe technologieën en de goede werking van zijn kritieke netwerk- en wapensystemen. Tegelijkertijd hebben onze tegenstanders steeds gemakkelijker toegang tot vele gesofisticeerde cybertools. Hiermee kunnen ze de integriteit en de beschikbaarheid van onze militaire systemen rechtstreeks of onrechtstreeks in gevaar brengen. Zo trachten ze het vertrouwen te ondermijnen in de informatie die onze operaties ondersteunt.

De uitdagingen en de capaciteit

Cyberspace operaties

Beschermen

Om de vrijheid van handelen tijdens militaire operaties te garanderen, moet Defensie al zijn communicatie-, informatie- en wapensystemen beschermen tegen cyberdreigingen. De veiligheid en de weerbaarheid van alle systemen versterken, vergt een gecoördineerde aanpak op verschillende niveaus. Eindgebruikers, systeembeheerders, systeemverantwoordelijken en cyberexperten zorgen elk op hun niveau dat de maatregelen voor cyberveiligheid correct toegepast en opgevolgd worden.

Verdedigen

Zelfs de beste cyberbeveiliging kan een succesvolle cyberaanval nooit helemaal uitsluiten. Defensie heeft een degelijke set maatregelen nodig om adequaat te reageren op cyberincidenten en zo te garanderen dat het zijn opdrachten kan blijven uitvoeren. Daarom ontwikkelt het verder zijn capaciteiten in de domeinen detectie, analyse en remediëring, en ook attributie en communicatie.

Verzamelen

Defensie breidt zijn inlichtingenpositie in cyberspace verder uit. Daarbij ligt de focus op de capaciteiten en intenties van cyberactoren in de regio’s waar Defensie aanwezig is.

De cybercapaciteit kan bijzondere inlichtingenmethodes gebruiken om een maximum aan inlichtingen te verzamelen over spionage- en sabotageactiviteiten van onze tegenstanders.

Vechten

De inlichtingencapaciteit kan ook worden ingezet om zelf cyberaanvallen voor te bereiden en te ondersteunen. Dat kan door de kwetsbaarheden te onderzoeken in de communicatie-, informatie- en wapensystemen van onze tegenstanders.

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

Oost-Europa

Na de annexatie van de Krim bereiken de relaties tussen de NAVO en Rusland een nieuw dieptepunt. De NAVO-landen tonen hun verbondenheid en versterken hun militaire aanwezigheid rond de Baltische Zee en in Zuidoost-Europa.

Onze missie Oost-Europa

Onze missie in

Afghanistan

De Resolute Support Mission ging van start in 2015. Een internationale coalitie onder leiding van de NAVO traint en adviseert de Afghaanse veiligheidstroepen.

Onze missie Afghanistan

Onze missie in

Mali

Het noorden van Mali wordt al tientallen jaren verscheurd door bloedige opstanden. De rebellen krijgen daarbij de steun van terroristische groeperingen. Lees hier waar het allemaal om te doen is.

Onze missie Mali

Onze missie in

Niger

Gewelddadige extremistische groeperingen teisteren de regio. Tegelijk ligt het land op het kruispunt van oude smokkelroutes. Dit gaat gepaard met terrorisme, piraterij, internationale criminaliteit (drugs-, wapen- en mensensmokkel), illegale immigratie en vluchtelingenstromen. Die instabiele situatie heeft ook een negatieve impact op de veiligheid, de welvaart en het welzijn van Europese burgers.

Onze missie Niger

Onze missie in

België: DOVO

Door achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven op te ruimen, te neutraliseren en te ontmantelen levert DOVO dagelijks een erg gewaardeerde bijdrage aan de veiligheid in België en in het buitenland. Tijdens buitenlandse opdrachten beschermt ze mee de Belgische militaire missies. In het kader van humanitaire hulp helpt ze lokaal personeel opleiden en zones ontmijnen.

Onze missie België: DOVO

Onze missie in

de Benelux: QRA

België en Nederland controleren en bewaken afwisselend het luchtruim boven de Benelux. Beide landen hebben om de beurt twee F-16's paraat staan om de luchtbewaking boven hun grondgebied en dat van Luxemburg te verzekeren.

Onze missie de Benelux: QRA

Onze missie in

België: operatie Vigilant Guardian

Operatie Vigilant Guardian (OVG) werd opgestart in januari 2015. De opdracht maakt deel uit van de strijd tegen het terrorisme op het eigen Belgische grondgebied. Concreet levert Defensie steun aan de federale politie om gevoelige plaatsen te bewaken en te beveiligen.

Onze missie België: operatie Vigilant Guardian

Onze missie in

Midden-Oosten

Op vraag van Irak ondersteunt een internationale coalitie het land in de strijd tegen de terreurgroep DAESH. Operatie Desert Falcon vormt het Belgische bijdrage aan die coalitie.

Onze missie Midden-Oosten
Werken bij Defensie

Geen job, wel een missie.