Evolutie van Defensie

Beschermen, verdedigen en vechten in cyberspace

Organisatie

Defensie is in toenemende mate afhankelijk van nieuwe technologieën en van het goed functioneren van haar kritieke netwerk- en wapensystemen. Tegelijkertijd zorgt de makkelijke toegang tot de vele gesofisticeerde cybertools er voor dat onze tegen-standers de middelen ter beschikking krijgen om de integriteit en de beschikbaarheid van deze militaire systemen rechtstreeks of onrechtstreeks te compromitteren en om het vertrouwen in de informatie die onze operaties ondersteunt te ondermijnen.

De uitdagingen en de capaciteit

Cyberspace operaties

Beschermen

Defensie dient al haar communicatie-, informatie- en wa-pensystemen te beschermen tegen cyberdreigingen tenein-de de vrijheid van handelen voor haar militaire operaties te kunnen garanderen. De optimalisatie van de veiligheid en de weerbaarheid van alle systemen vergt een gecoördineer-de aanpak op verschillende niveaus. Eindgebruikers, sys-teembeheerders, systeemverantwoordelijken en cyberex-perten zijn elk op hun niveau verantwoordelijk voor de cor-recte implementatie en opvolging van de cybersecurity maatregelen.

Verdedigen

Zelfs met een geoptimaliseerde cyberbeveiliging kan een succesvolle cyberaanval nooit uitgesloten worden. Defensie moet beschikken over een degelijke set van maatregelen om adequaat te kunnen reageren op cyberincidenten en zo de continuïteit in de uitvoering van de opdrachten te garan-deren. Domeinen waarin de capaciteiten verder ontwikkeld worden, zijn uiteraard detectie, analyse en remediëring, maar ook attributie en communicatie.

Verzamelen

De inlichtingenpositie in het cyberspace domein zal uitgebreid worden met een focus op de capaciteiten en intenties van cyberactoren relevant voor de regio’s waar Defensie aanwezig is in het buitenland.

De cybercapaciteit zal zich kunnen beroepen op specifieke inlichtingenmethodes om een maximum aan inlichtingen te bekomen met betrekking tot spionage- en sabotageactiviteiten van onze tegenstanders.

Vechten

De inlichtingencapaciteit wordt uiteraard ook ingezet om offensieve cyberacties voor te bereiden en te ondersteunen. Dat kan door kennis te verwerven over de kwetsbaarheden in de communicatie-, informatie- en wapensystemen van onze tegenstanders.

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld.

Onze missie in

België: DOVO

Door achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven op te ruimen, te neutraliseren en te ontmantelen levert DOVO dagelijks een erg gewaardeerde bijdrage aan de veiligheid in België en in het buitenland. Tijdens buitenlandse opdrachten beschermt ze mee de Belgische militaire missies. In het kader van humanitaire hulp helpt ze lokaal personeel opleiden en zones ontmijnen.

Onze missie België: DOVO

Onze missie in

Niger

Gewelddadige extremistische groeperingen teisteren de regio. Tegelijk ligt het land op het kruispunt van oude smokkelroutes. Dit gaat gepaard met terrorisme, piraterij, internationale criminaliteit (drugs-, wapen- en mensensmokkel), illegale immigratie en vluchtelingenstromen. Die instabiele situatie heeft ook een negatieve impact op de veiligheid, de welvaart en het welzijn van Europese burgers.

Onze missie Niger

Onze missie in

Afghanistan

De Resolute Support Mission ging van start in 2015. Een internationale coalitie onder leiding van de NAVO traint en adviseert de Afghaanse veiligheidstroepen.

Onze missie Afghanistan

Onze missie in

Mali

Het noorden van Mali wordt al tientallen jaren verscheurd door bloedige opstanden. De rebellen krijgen daarbij de steun van terroristische groeperingen. Lees hier waar het allemaal om te doen is.

Onze missie Mali

Onze missie in

de Benelux: QRA

België en Nederland controleren en bewaken afwisselend het luchtruim boven de Benelux. Beide landen hebben om de beurt twee F-16's paraat staan om de luchtbewaking boven hun grondgebied en dat van Luxemburg te verzekeren.

Onze missie de Benelux: QRA

Onze missie in

België: operatie Vigilant Guardian

Operatie Vigilant Guardian (OVG) werd opgestart in januari 2015. De opdracht maakt deel uit van de strijd tegen het terrorisme op het eigen Belgische grondgebied. Concreet levert Defensie steun aan de federale politie om gevoelige plaatsen te bewaken en te beveiligen.

Onze missie België: operatie Vigilant Guardian

Onze missie in

Midden-Oosten

Op vraag van Irak ondersteunt een internationale coalitie het land in de strijd tegen de terreurgroep DAESH. Operatie Desert Falcon vormt het Belgische bijdrage aan die coalitie.

Onze missie Midden-Oosten
Werken bij Defensie

Geen job, wel een missie.