Contacteer ons

Klachten

Hoe kan ik een klacht indienen? Signaleer ons je onderwerp van ongenoegen via:

Dienst Klachtenmanagement Defensie
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1,
BUS 15,
1140 EVERE