Rosetta

De Rosettacontracten, (ook startbaanovereenkomsten genoemd), zijn contracten van een jaar voor jongeren onder de 26 jaar. Deze contracten zijn hernieuwbaar tot je de leeftijd van 26 jaar bereikt. Je kan in dienst blijven tot op de laatste dag van het trimester waarin je 26 jaar wordt.

Voor de Rosetta-medewerker gelden dezelfde regels als alle andere contractuelen bij Defensie op gebied van arbeidsvoorwaarden, verloven, afwezigheden, ziektes, vorming, geldelijke rechten, evaluaties etc. Meer info hieromtrent vind je op BOSA, het portaal van het federale overheidspersoneel.

Functies als Rosetta

Vandaag werkt het merendeel van Rosetta's in de verschillende stafdepartementen in Evere en in de Koninklijke Militaire School in Brussel. Ze hebben hoofdzakelijk administratieve, logistieke en horecafuncties.

Vanaf 2021 werven we ook eerder technische functies voor een aantal competentiecentra: de Koninklijke School voor Onderofficieren (Campus Saffraanberg) in Sint-Truiden en het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek.

Verdere loopbaan

Als Rosetta kan je niet automatisch overgaan naar statutair ambtenaar van Defensie op het einde van je contract. Om een verdere loopbaan uit te bouwen, als burger of als militair, moet je de volledige selectieprocedure bij WerkenVoor.be of Defensie volgen. 

De onzekere aard van het tewerkstellingscontract van Rosetta’s geeft je wel het recht om tijdens de diensturen te solliciteren voor een nieuwe positie binnen Defensie of om deel te nemen aan examens bij WerkenVoor.be.

Beslis je toch om Defensie te verlaten en ontslag te nemen, dan heb je een opzegtermijn van slechts 7 dagen.

Hoe solliciteren?


Voor Rosetta-vacatures organiseert Defensie zelf de interviews. Hier wordt voornamelijk gepeild naar de motivatie, alsook naar de vijf kerncompetenties van de Federale Overheid:

- In team werken
- Servicegerichtheid
- Betrouwbaarheid
- Zelfontwikkeling
- Het behalen van objectieven

Interesse? Naar de vacatures.