Onze missies

Onze missie in
Niger

Omwille van zijn geografische ligging heeft Niger te kampen met sterke veiligheidsproblemen. Defensie wil dit probleem helpen aanpakken door de militaire capaciteiten van het land te versterken en het te steunen in zijn strijd tegen het terrorisme.

Scroll om door te gaan

Achter­grond

Gewelddadige extremistische groeperingen teisteren de regio. Tegelijk ligt het land op het kruispunt van oude smokkelroutes. Dit gaat gepaard met terrorisme, piraterij, internationale criminaliteit (drugs-, wapen- en mensensmokkel), illegale immigratie en vluchtelingenstromen. Die instabiele situatie heeft ook een negatieve impact op de veiligheid, de welvaart en het welzijn van Europese burgers.

2000

Start militaire samenwerking met Niger

2003

Samenwerkingsakkoord

2005

Memorandum of Understanding

2017

Operatie New Nero

2019

Inzet van een mobiel opleidings- en trainingsteam

Missie Niger

Achter­grond

2019

Operatie New Nero wordt geconcretiseerd met de inzet van een mobiel opleidings- en trainingsteam in Maradi.

2000

Start militaire samenwerking met Niger

Op initiatief van minister André Flahaut beginnen België en Niger een militaire samenwerking.

2003

Samenwerkingsakkoord

België en Niger sluiten een algemeen akkoord tot ontwikkelingssamenwerking

2005

Memorandum of Understanding

De ministers van Defensie van beide landen sluiten een Memorandum of Understanding, de militaire samenwerking breidt zich hiermee uit.

2017

Operatie New Nero

België en Niger starten het project ‘Militaire Bijstand’, de basis voor de Operatie New Nero.

Onze missie

± 320
Totaal aantal militairen betrokken bij operatie New Nero
± 100
Belgische militairen ter plaatse
± 220
Belgische militairen in ondersteuning vanuit België

Zij werken elke dag mee om uw toekomst te beschermen.

Benieuwd naar hoe we dit aanpakken?

Of focus op de briefing per component:

Wat op het spel staat

Door deze internationale missie waarborgen we vrede, veiligheid en toekomstperspectief voor ons land. Hieronder duiden we de potentiële impact van onze missie in Niger.

Worst case:

Criminele en extremistische groeperingen krijgen de bovenhand in Niger en destabiliseren de ruimere Sahel regio nog verder.

Huidige impact:

Door de Nigerese veiligheidsdiensten op te leiden en te ondersteunen, helpt de Belgische inzet het land te stabiliseren. Intussen heeft ons land al twaalf eenheden opgeleid, goed voor ongeveer 1.575 personen.