Onze missies

Onze missie in
Vigilant Guardian

Operatie Vigilant Guardian (OVG) werd opgestart in januari 2015. De opdracht maakt deel uit van de strijd tegen het terrorisme op het eigen Belgische grondgebied. Concreet levert Defensie steun aan de federale politie om gevoelige plaatsen te bewaken en te beveiligen.

Scroll om door te gaan

Achter­grond

Operatie Vigilant Guardian (OVG) werd opgestart in januari 2015. De opdracht maakt deel uit van de strijd tegen het terrorisme op het eigen Belgische grondgebied. Concreet levert Defensie steun aan de federale politie om gevoelige plaatsen te bewaken en te beveiligen.

Aanslag Charlie Hebdo

Eerste militairen op straat.

Aanslagen van november 2015 en 22 maart 2016

Het aantal ingezette militairen wordt opgevoerd.

Begin maart 2016

Militairen bewaken nucleaire sites.

Vandaag

Nog steeds paraat.

Missie Vigilant Guardian

Achter­grond

Vandaag

De eenheden van Defensie zien nog steeds toe op de veiligheid van een aantal gevoelige plaatsen.

Aanslag Charlie Hebdo

Eerste militairen op straat.

Na de aanslagen in Frankrijk op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo werd een analyse gemaakt van de nationale veiligheidssituatie.

Als gevolg van de terroristische dreiging werden militairen op straat gestuurd om de politie te steunen bij de bewaking en beveiliging van gevoelige plaatsen.

Aanslagen van november 2015 en 22 maart 2016

Het aantal ingezette militairen wordt opgevoerd.

Na de aanslagen in Parijs van november 2015 en de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek werd het aantal ingezette militairen stevig opgedreven.

Begin maart 2016

Militairen bewaken nucleaire sites.

Sinds begin maart 2016 bewaken militairen ook verschillende nucleaire sites in België. Die opdracht loopt naar analogie met OVG.

Onze missie

Sinds het begin van operatie Vigilant Guardian is het aantal militairen op straat meer dan gehalveerd. Er wordt in België echter nog steeds een aanzienlijk aantal militairen ingezet om de politie in haar opdracht te ondersteunen.

± 2000
militairen ingezet in 2015, bij de start van de operatie.
± 550
militairen die momenteel aan de operatie deelnemen.
± 1450
vermindering van het aantal militairen dat in 2020 aan de operatie deelneemt, vergeleken met 2015.

Zij werken elke dag mee om uw toekomst te beschermen.

Benieuwd naar hoe we dit aanpakken?

Of focus op de briefing per component:

Wat op het spel staat

Honderden militairen van de Landcomponent voeren dagelijks op strategische plaatsen bewakings- en beveiligingsmissies uit in steun van de politie. De steun van Defensie aan de federale politie is een tijdelijke maatregel die bij een verhoging van de binnenlandse dreiging moet bijdragen aan de veiligheid van de bevolking.

Worst-case

Een verhoogde terroristische dreiging in België kan de veiligheid van de bevolking en de integriteit van het nationale territorium bedreigen.

Huidige impact

Een nulrisico bestaat jammer genoeg niet. De deelname van militairen aan binnenlandse beveiligingsmissies draagt echter rechtstreeks bij aan de veiligheid van de bevolking.