Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Hulp aan de natie is een van de essentiële missies van Defensie.

Defensie in dienst van de natie

Hulp aan de natie is een van de essentiële missies van Defensie. Het verwijst naar een fundamenteel principe van onze organisatie: de Belgische bevolking beschermen. Onze militairen stellen zich dan ook trots en gemotiveerd ten dienste van hun medeburgers. Dat doen ze dagelijks tijdens diverse opdrachten om hen te helpen en te beveiligen te land, ter zee en in de lucht.

DOVO: ontmanteling en ontmijning

Van anciënniteit gesproken: de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) viert in 2021 haar honderdste verjaardag. Opgericht na de Eerste Wereldoorlog staat de eenheid nu al een eeuw in voor de verwijdering, uitschakeling en ontmanteling van niet-ontplofte munitie die op ons grondgebied wordt teruggevonden. Elk jaar krijgt de dienst meer dan 3.500 oproepen en vernietigt ze ongeveer 250 ton. Tot op vandaag blijven die resten uit de twee wereldoorlogen immers aanwezig en mogelijk instabiel.

De Marine in partnerschap met de kustwacht 

Defensie steunt de natie niet enkel op land, ze doet dat ook op zee. Voor onze kust zorgen de patrouillevaartuigen van de Marinecomponent voor de politionele taken op zee. Ze kunnen visserijcontroles uitvoeren en vervuiling opsporen. In samenwerking met de federale politie en de douane helpen ze ook illegale handel en smokkel bestrijden. Daarnaast wordt de Marine ook ingezet om drenkelingen op te sporen en te redden.

Bij het kleinste incident stijgen onze F-16’s op

Wij bewaken uw veiligheid op land en in de lucht. De F-16-jachtvliegtuigen van de Luchtcomponent waken erover dat er geen indringers boven onze hoofden vliegen. In een beurtrol met Nederland bewaakt de Luchtcomponent permanent het luchtruim van de Benelux tijdens de opdracht Quick Reaction Alert. Onze radaroperatoren houden dag en nacht een oogje in het zeil en kunnen een indringer al opmerken nog voor hij in ons luchtruim vliegt. Bij een indringing volstaan vijftien minuten om onze jachtvliegtuigen te laten opstijgen. Ze onderscheppen, controleren en schakelen de verdachte vliegtuigen indien nodig ook uit om België en zijn bewoners te beschermen.

Gespecialiseerde gezondheidszorg

Klaar staan om onze burgers op te vangen in geval van medische noodsituaties, dat is letterlijk hulp aan de natie bieden. Onder de diensten en eenheden van de Medische Component staan er enkelen volledig op de burgermaatschappij gericht, op jullie dus! Dat geldt onder meer voor het brandwondencentrum, het hyperbaar centrum en de Mobiele Urgentie Groep (MUG). Ook beschikt Defensie over haar eigen hospitaal, het Militair Hospitaal Koningin Astrid. In geval van een ramp- of crisissituatie kan het land steeds beroep doen op ons militair hospitaal en haar personeel.