Toelatingsvoorwaarden Militair

Nationaliteit

Je moet Belg zijn of de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
Opgelet: voor enkele vacatures is het noodzakelijk om over de Belgische nationaliteit te beschikken. Kijk dit steeds goed na in de functiegegevens onderaan de vacature.

Alle vacatures

Leeftijdsvoorwaarden

Voor de militaire functies moet je steeds voldaan hebben aan de schoolplicht maar je hebt ook maximumleeftijden. En die gaan van 25 jaar tot 33 jaar. Bij elke functie staat die leeftijd aangegeven.

Alle vacatures

Diploma

Bij elk vacature vermelden we het gevraagde diploma. In het algemeen :

  • soldaat of matroos: attest basisonderwijs
  • onderofficier: diploma secundair onderwijs (wij zorgen voor je opleiding) of niveau bachelor, met of zonder een specifieke diploma
  • officier: diploma secundair onderwijs (wij zorgen voor je opleiding) of niveau master, met of zonder een specifiek diploma. Voor sommige functies vragen we nog een master na master.

Alle vacatures

Medisch-sportief

Je moet voor militaire vacatures enkele selectieproeven  doorlopen, waaronder sport en een medische check: gedetailleerde info vind je bij elke vacature.

Let op:

  • We hanteren een nultolerantie qua drugsgebruik en controleren dit bij de selectie via een urinestaal.
  • Laat je gebit verzorgen door een tandarts voordat je je aanmeldt.
  • Bereid je goed voor op de sportproeven. Meer info vind je bij de vacature.

Alle vacatures