Toelatingsvoorwaarden Burger

Leeftijd

Je hebt geen specifieke leeftijdsvoorwaarden voor burgers. Je moet alleen jonger zijn dan 67.

Nationaliteit

De algemene nationaliteitsvoorwaarden zijn: je moet Belg zijn of onderdaan van lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat voor een statutaire functie. Er zijn geen  nationaliteitsvoorwaarden voor een job als contractueel.

Voor sommige functies zijn deze voorwaarden strenger: bijvoorbeeld voor functies in het stafdepartement inlichtingen en veiligheid.

De exacte voorwaarden staan steeds bij de vacatures vermeld. 

Diploma

Voor elke functie staat vermeld welk diploma je moet kunnen voorleggen. Let wel, dit moet je niet doorsturen naar Defensie maar via het selectiebureau die de rekrutering organiseert (WerkenVoor.be). Meer info over de te volgen procedure staat steeds vermeld in de vacature.