DCN (Dienst Collectief Nut)

Met DCN wil Defensie jongeren een kader bieden en hen begeleiden om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt met het oog op een betere toekomst.

Wat is het?
De jongeren volgen een stage van zes maanden verdeeld in 38-urenweken.
Je start met opleidingen rond burgerschap, normen & waarden en leren werken in groep. Daarna wordt met de jongeren gekeken welke professionele opleiding interessant is om te volgen. Die cursus van ongeveer 6 weken wordt gegeven in samenwerking met privébedrijven (horeca, mechaniek, administratie, bouw, …).
Na de opleiding volg je een stage in een kazerne van Defensie gedurende 15 weken waarin je wordt begeleid door militairen.
DCN wordt een afzonderlijk statuut: de deelnemende jongeren worden geen militairen of burgerpersoneelsleden van Defensie, zullen geen wapens hanteren en krijgen op geen enkele manier een militaire opleiding.
Voor wie?
  • Dienst Collectief Nut concentreert zich op jongeren tussen 18 en 25 jaar. (Op de start van de stage ben je minstens 18 jaar en maximum 25 jaar.)
  • Je bent Belg of hebt de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER), de Zwitserse Bondsstaat of NAVO.
  • Je verblijft minstens al 5 jaar legaal in België en hebt een permanente verblijfsvergunning.
  • Je beheerst de Nederlandse of Franse taal (lezen, spreken en schrijven).
  • Je moet groen licht krijgen van onze veiligheidsdienst.
What’s in it for me?
We bieden jou handvaten om beter voorbereid te zijn op je eerste job. Met de cursussen en de begeleiding van coaches leer je meer structuur aan, werk-ethiek en hoe je goed te organiseren. Samen met jou bepalen we welke sector voor jou interessant is en krijg je een opleiding. Daarna leer je dit in praktijk onder begeleiding van militairen. Zo word jij klaargestoomd voor jouw eerste job.
Je behoudt je statuut als werkzoekende en behoudt ook je uitkering. Daarnaast krijg je een netto toelage van 550 euro maandelijks. Bijkomend krijg je tal van andere voordelen zoals een verzekering gedurende de duur van de stage, toegang tot militair logement en gratis openbaar vervoer.
Praktisch
DCN duurt in totaal zes maanden. De eerst twee weken zit je in een integratiefase. Daarin leer je onder andere met je collega's samenwerken. Die twee weken zit je op internaat van maandag tot vrijdag in de kazerne. Je krijgt geen militaire opleiding en je zal geen wapens hanteren.
Na die twee weken cohesiefase volgt een ontdekkingsfase van een week waarin de verschillende mogelijkheden voor een opleiding aan jou worden voorgesteld.
Daarna volgt de opleiding zelf waarvoor je gekozen hebt. Die duurt twee tot 6 weken, afhankelijk van de opleiding. Die opleiding wordt gegeven door specialisten uit de sector zelf.
Na de theorie volgt de praktijk gedurende 15 weken in een kazerne. Hierbij word je begeleid door militairen uit de eenheid om te zorgen dat je klaar bent om na die stage aan de slag te gaan.
Inschrijven
Ben je geïnteresseerd, kijk dan naar de verschillende stages die open staan en klik om je te registreren. Als je het formulier van DCN hebt ingevuld, bekijkt het team of je voldoet aan alle voorwaarden. Hiervoor nemen ze ook contact met jouw vertegenwoordiger van VDAB, ACTIRIS of vzw. Nadat ze gecontroleerd hebben of je aan alle voorwaarden voldoet, krijg je een mail met het resultaat of je effectief ingeschreven bent en wanneer je eraan kan beginnen.
Vragen
Heb je vragen dan kan je die mailen naar: DGHR-SUC_DCN@mil.be