Militieattest of stamboekuit- treksel

Indien u een stamboekuittreksel nodig heeft voor uw pensioendossier, omdat gegevens over uw militaire dienst/loopbaan ontbreken, moet u deze informatie aanvragen via de link www.mycareer.be . De toe te passen procedure vindt u hier.
Op deze manier wordt een nieuw contactdossier aangemaakt. Dit dossier komt bij ons en wij brengen uw pensioendossier in orde zonder dat u daar verder iets voor hoeft te doen. Nadien zal u deze gegevens kunnen consulteren in MyPension.be. Gelieve echter rekening te willen houden dat dit enige tijd in beslag kan nemen.

Voor alle vragen i.v.m. uw pensioendossier wendt u zich altijd tot www.mycareer.be.

Defensie werkt dagelijks aan het in orde brengen van de pensioendossiers van ex- of bijna gepensioneerde militairen. U hoeft zich enkel in te loggen op www.mycareer.be en een nieuw contactdossier aan te maken. Indien u daar uw bezorgdheden of ontbrekende gegevens meldt, dan komt dit uiteindelijk tot bij ons en wij brengen dit dan in orde zonder dat u daar verder iets voor hoeft te doen.

Vraag je attest aan

Indien je om een andere reden een stamboekuittreksel nodig hebt, dan kan je je aanvraag versturen via dit webformulier.