Solliciteer nu
Alle jobs & vacatures

Leidinggevende gevechtsgenie

Leidinggevende gevechtsgenie

Sollicitatieprocedure

Leidinggevende gevechtsgenie

Aanvraag tot inschrijving

Ervoor zorgen dat je eigen troepen niet gehinderd worden maar de tegenstander het leven wel moeilijk maken door hen te hinderen: dat omschrijft in het kort de opdracht van de gevechtsgenie. Na een militaire opleiding en een specifieke genie-opleiding, leid je een team van een dertigtal militairen. Ze zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld het gebruik van explosieven, het omhakken van bomen, het ontmijnen van wegen of het aanleggen van hindernissen om de tegenstander de vrije doorgang te ontzeggen. Je team beschikt hiervoor over specifiek materiaal en aangepaste voertuigen. Je leert hoe je ze het best kan inzetten om je opdracht uit te voeren. Je neemt met je team deel aan dagdagelijkse trainingen, grotere oefeningen en militaire operaties in binnen- en buitenland.

Uiterste inschrijfdatum
31.05.2021
Inlijvingsdatum
15.09.2021
Locatie
Burcht
Werkregime
Voltijds
Statuut
Militair, beperkte duur, officier

// In beeld

Toelatings­voorwaarden

Voor je inschrijft, controleer je nog even of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Leeftijd

Je hebt voldaan aan de leerplicht en bent nog geen 33 jaar in het jaar van inlijving.

Diploma

Je beschikt over een bachelor diploma.

Nationaliteit

Je bent Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.

Wordt dit jouw missie?

Heb je de knoop doorgehakt? Ben je ervan overtuigd dat werken bij Defensie dé job van je leven is? En beantwoord je aan de toelatingsvoorwaarden?

Nog vragen?

Wij helpen je graag verder. Wil je deelnemen aan een van onze activiteiten? Bekijk dan zeker eens onze agenda.

  1. Kandidaatstelling

    Beantwoord je aan de voorwaarden?
    • Je hebt voldaan aan de leerplicht en bent nog geen 33 jaar in het jaar van inlijving.

    • Je beschikt over een bachelor diploma.

    • Je bent Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.

    • Schrijf je in

      Je kan dit formulier gebruiken om ons je interesse in één of meerdere vacatures te laten weten. Let wel op: dit is nog geen inschrijving. Dit formulier is enkel de eerste stap. Eén van onze medewerkers zal je telefonisch contacteren.

      • Online

        Schrijf je in via ons online inschrijvingsformulier.

        Inschrijvingsformulier
      • Telefonisch

        Bel ons contactcenter op het gratis nummer 0800 333 48, elke werkdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Op zondag is het gesloten.

        0800 / 333 48
      • Bij een informatiecentrum

        Ben je overtuigd dat werken bij Defensie iets voor jou is, dan schrijven onze medewerkers je graag in.

        Informatiecentra
  2. Selectieprocedure

    • Tests voor iedereen

      Een belangrijk onderdeel van de selectieprocedure zijn onze algemene tests.

      • Fysiek


        Elke kandidaat legt 2 sportproeven af:
        •        Side bridge:
        Deze proef moet je zowel links als rechts uitvoeren met een tussentijd van 5 min. Het komt erop neer de houding zo lang mogelijk vol te houden
        •        Loopproef op loopband: na een opwarmingsperiode van 1 min, start de test met 6 km/u. Elke 30 seconden verhoogt de snelheid met 0,3 km/u.
        Heb je de maximale snelheid van 14,4 km/u bereikt, wordt de loopproef automatisch beëindigd. De loopproef duurt maximaal 18 min.

        Op de pdf vind je de puntentabel en hoe je je goed kunt voorbereiden voor elke proef.

      • Medisch
        Iedereen krijgt een algemeen medisch onderzoek met daarin:
        •        algemeen klinisch onderzoek
        •        RX van wervelkolom en bekken 
        •        oogonderzoek  
        •        gehoortest
        •        NKO onderzoek
        •        controle van het gebit 
        •        controle BMI
        •        elektrocardiogram
        •        urinetest (bloed, infectie, eiwitten, suiker, ...)
        •        drugstest op urinestaal
        •        zwangerschapstest: als je niet zeker bent, doen we een test. Is die positief, kan je opnieuw solliciteren na de bevalling.
        Nog een paar richtlijnen:
        •        Je moet minstens 1,52 m groot zijn. Voor sommige functies is dit anders maar dit is eerder een uitzondering.
        •        Tatoeages in het aangezicht, de hals en in de nek zijn verboden en moeten verwijderd zijn op de dag van je inlijving.
        •        Voor drugs hanteert Defensie een nultolerantie. Word je positief getest, volgt er eventueel een neuropsychiatrische evaluatie en kan je sollicitatie definitief worden afgesloten. Denk er aan dat sommige drugs meerdere weken perfect opspoorbaar zijn!
      • Karakter

        Met een computertest kijken we naar jouw persoonlijkheidskenmerken en competenties. Daarnaast vul je een vragenlijst in die de professionele waarden meet die jouw beroepskeuze als militair motiveren.

      • Basistest

        Hoe snel en nauwkeurig verwerk jij informatie?
        Er zijn 5 modules:
        • getalvaardigheidstest
        • plaatsbepalingstest
        • woordgeheugentest
        • redeneertest
        • foutenherkenningstest
         
        Lees aandachtig de pdf met uitleg over elke test, een paar oefenvragen en raadgevingen.

    • Interview

      Hier overtuig jij ons van je competenties om militair te worden. Je bespreekt echtgebeurde situaties waar je bepaalde competenties hebt laten zien.
      Tip: Gebruik concrete voorbeelden om te tonen waarom jij de geschikte kandidaat bent. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over Defensie en over de functie(s) die je gekozen hebt.
       
      Hierna volgt je oriëntatiegesprek waarin jij je definitieve inschrijving vastlegt op basis van je resultaten en voorkeuren. Meerdere keuzes zijn mogelijk. Je beslissing is bepalend dus maak een goede keuze.
      De oriëntatieofficier kan je voorstellen om bepaalde tests opnieuw af te leggen.

    • Extra tests voor deze vacature

      Bij de selectieprocedure voor deze vacature hoort/horen ook deze extra test(en).

      • Proeven officier

        Logisch-verbale intelligentie. Deze test meet het logisch redeneervermogen op verbale basis.
        Begrijpend lezen. Je krijgt een tekst waarbij je:
        • vragen beantwoordt over de inhoud
        • verbanden legt tussen de verschillende gedachten uit de tekst
        • de structuur van een fragment aangeeft
        • bedoeling en het standpunt van de auteur omschrijft
        • de toon en stemming van een fragment herkent
        Organisatie: bepaal de beste volgorde om de verschillende onderdelen van een taak uit te voeren.
        Groepsproeven: samen met andere sollicitanten voer je een groepsdiscussie. Daarnaast geef je een individuele uiteenzetting. Op basis van je gedrag en prestatie maken we een inschatting van je kwaliteiten als officier.

      • Taalexamens

        • Goede kennis Nederlands: je vat een tekst van ongeveer 1000 woorden samen. We beoordelen je test op inhoud, stijl, spelling en zorg.
        • Elementaire kennis Frans
        Meer details over beide proeven: toelatingsproeven

        Voorbeeldvragen

  3. Inlijving

    In het Centrum voor Basisopleiding en Scholing (CBOS Noord) in Leopoldsburg zet je je eerste stappen als militair. Je leert er je groep kennen waarmee je samen de uitdagingen aangaat.

  4. Opleiding

    • Militaire Initiatiefase (MIF)

      In de Koninklijke School voor Onderofficieren in Saffraanberg (Sint-Truiden) start je met een militaire initiatiefase, waar je werkt aan je fysieke conditie en militaire basisvaardigheden. Daarna volgt een basisopleiding voor officieren. Tijdens deze periode van ongeveer 6 maanden zit je op internaat.

    • Gespecialiseerde professionele vorming (GPV)

      In het Departement Genie in Amay leer je gedurende 8 maanden de technieken en tactieken nodig voor je functie. Het is niet verplicht ter plaatse te logeren maar het is wel mogelijk.

    • Stage- en evaluatieperiode

      Nu kan je echt aan de slag op de werkplek, eerst onder begeleiding en nadien zelfstandig.

  5. Loopbaan

    • Doorgroeien

      Tijdens de loopbaan bij Defensie bestaan er mogelijkheden om door te groeien naar andere functies . Je kan  groeien in je functie door gedurende je loopbaan verschillende opleidingen te volgen binnen en buiten Defensie. Daarenboven zal je ook deelnemen aan buitenlandse opdrachten en oefeningen waar je onvergetelijke ervaringen opdoet. Na een aantal dienstjaren, krijg je mogelijkheden om over te gaan naar het beroepsstatuut.

    • Premies

      Voor trainingsperiodes en opdrachten word je extra vergoed.

Wordt dit jouw missie?

Heb je de knoop doorgehakt? Ben je ervan overtuigd dat werken bij Defensie dé job van je leven is? En beantwoord je aan de toelatingsvoorwaarden?

Veelgestelde vragen

Hoeveel verdien ik bij Defensie?

Hier vind je een aantal netto basisbedragen bij de start van je loopbaan. Let wel, de juiste berekening hangt af van je familiale situatie en kan dus verschillen met deze bedragen.
Bovendien bestaan er verschillende premies die je basiswedde gevoelig laten stijgen, we raden je aan om meer gedetailleerde informatie in te winnen bij het Informatiecentrum in je buurt.

  • soldaten en matrozen : 1708,19€
  • onderofficieren met diploma secundair onderwijs: 1708,19€
  • studeren aan de KMS : -18 jaar : 1209,69 €.  +18 jaar : 1496,52€
  • onderofficieren met bachelordiploma : 1984,26€
  • officieren met diploma bachelor: 2092,60€  -diploma master  2184,35€
Waar vind ik voorbeelden van de taal- en wiskundeproeven voor de Koninklijke Militaire School en de andere selectieproeven?
  • Voorbeelden van alle selectieproeven en een uitgebreide reeks examenvragen van de taal- en wiskundeproeven van de Koninklijke Militaire School vind je hier.
  • Testen voor iedereen vind je hier.
Ik ben geselecteerd voor een functie bij Defensie, maar ik moet nog een vooropzeg presteren bij mijn werkgever. Kan ik toch nog ingelijfd worden? Wat moet ik daarvoor doen?

In functie van de vormingskalender kan de inlijving uitzonderlijk op een later moment worden toegestaan. U neemt best contact op met het contactcenter werving 0800 33348 (gratis) die de mogelijkheden met de commandant/directeur van het opleidingsorganisme zal bekijken.

Ik ben niet tevreden over het resultaat van mijn selectieproef en zou mij graag verbeteren. Wat moet ik doen?

Als je ingeschreven bent voor een andere wervingssessie en de wachttermijn is verstreken, dan kan je proberen om je resultaat te verbeteren.

De wachttermijn bedraagt één maand voor de fysieke proeven, acht maanden voor de psychotechnische proeven en 22 maanden voor de cognitieve en psychomotorische proef (enkel voor piloot, air traffic controller, air defence controller en unmanned aerial vehicle).
Opgelet: het laatste resultaat telt, ook al is dat slechter dan het oorspronkelijke.

Voor de academische en de beroepsproeven kan je je resultaten niet verbeteren. Die proeven vinden jaarlijks plaats.

Ik heb een (professionele) bachelor. Kan ik hiermee toch aan een academische mastercyclus in de Koninklijke Militaire School beginnen?

Nee, er bestaat geen schakelprogramma dat toegang verleent tot de mastercycli (ingenieurswetenschappen of sociale en militaire wetenschappen) van de Koninklijke Militaire School. De opleiding is te specifiek en je hebt een te een grote achterstand in verband met de militaire vorming.

Ik heb een (academische) bachelor. Kan ik hiermee binnen Defensie toch aan een academische mastercyclus beginnen?

Ja, maar dit is enkel mogelijk voor industrieel ingenieurs en het medisch-technisch korps, via de aanvullende werving. Daarvoor moet je minstens geslaagd zijn voor het eerste jaar van de bachelorcyclus.
De academische bachelor moet uiteraard aansluiten op de mastercyclus die je wil volgen. Om met een professionele bachelor aan een mastercyclus te beginnen, moet je eerst geslaagd zijn in het schakelprogramma voor die mastercyclus.

Ik heb een boete gekregen voor fout parkeren en voor het doorrijden aan een rood verkeerslicht. Kan ik nog bij Defensie starten?

Ja. De straffen voor (verkeers)overtredingen (negeren stoplicht, fout parkeren, ...) behoren tot de categorie van de politiestraffen. Ze hebben geen invloed op het behoud van je morele hoedanigheden.

In het verleden heb ik bepaalde straffen opgelopen (gevangenisstraf, ...). Kan ik nog bij Defensie aankloppen?

Ja, voor zover dat:

je niet veroordeeld werd tot drie of meer maanden gevangenisstraf (ongeacht de reden), met uitzondering van verkeersovertredingen.je niet veroordeeld werd (ongeacht de strafmaat) voor feiten zoals diefstal, heling, oplichting, frauduleus faillissement, aanranding van de eerbaarheid, bederf van een minderjarige, prostitutie, ...

Word ik getest op drugs tijdens de medische selectie?

Ja, zowel op het gebruik van verdovende, kalmerende als stimulerende middelen. Defensie hanteert een nultolerantie wat betreft druggebruik.

Opgelet! Sommige drugs zijn tot MEERDERE weken na inname nog steeds opspoorbaar.

Ik ben soldaat of matroos in vorming (kandidaat). Ik wil solliciteren in een hogere personeelscategorie (onderofficier of officier). Moet ik hiervoor Defensie verlaten?

Nee. Je kan je vorming voortzetten en tegelijkertijd solliciteren voor een hogere personeelscategorie.
Opgelet! Als je niet slaagt voor die hogere vorming, dan is je reïntegratie in de oorspronkelijke personeelscategorie mogelijk, maar geen recht!

Ik was in vorming bij Defensie (kandidaat) maar heb Defensie (moeten) verlaten. Kan ik opnieuw solliciteren bij Defensie?

Ja, voor zover er minstens twaalf maanden verlopen zijn tussen de dag dat je Defensie hebt verlaten en de dag dat je je opnieuw hebt ingeschreven in dezelfde of een hogere categorie.

Je moet vanzelfsprekend nog steeds aan alle andere voorwaarden voldoen.
Ex-militairen moeten ook aan nog andere voorwaarden voldoen (militair verleden).

Ik heb een tatoeage. Kan ik nog bij Defensie komen?

Ja. Tatoeages op het hoofd en in de nek of hals moet je wel laten verwijderen tegen de dag van de inlijving.

Wanneer schrijf ik mij het best in?

Zodra je zeker bent dat je al je selectietesten met succes kan afleggen. Je moet wel rekening houden met de uiterste inschrijvingsdatum van je kandidatuur.

Ik denk dat er een fout is gebeurd tijdens mijn medische selectieproef en wil in beroep gaan. Ik heb hier slechts vijf werkdagen voor. In die periode kan ik geen medische burgerexpertise leveren. Wat nu?

Een medische burgerexpertise is niet vereist om medisch beroep aan te tekenen. Maar de expertise moet wel in orde zijn voor de medische beroepscommissie samenkomt.

De medische burgerexpertise dient uiteraard om het tegendeel aan te tonen van de oorspronkelijke medische beslissing.

Zijn laserbehandelingen toegestaan als ik piloot wil worden?

Tijdens een grondig oftalmologisch onderzoek wordt nagegaan of je een perfect zicht hebt. Met elk oog afzonderlijk moet je 10 op 10 kunnen zien zonder correctie met een bril, lenzen, radiaire keratotomie (krasjes) of laserbehandelingen. Verder wordt je nachtzicht gecontroleerd. Kleurenblindheid leidt tot uitsluiting.

Hoe oud moet ik minstens zijn om bij Defensie te komen?

Je moet minstens aan de leerplicht voldaan hebben op de dag van de inlijving. Als je jarig bent vóór 30 juni eindigt de leerplicht op de dag van je achttiende verjaardag. Als je jarig bent na 30 juni stopt de leerplicht op het einde van het schooljaar waarin je achttien wordt (= 30 juni). De leerplicht stopt ook als je je diploma secundair onderwijs (volledig leerplan) behaalt vóór je achttiende verjaardag.

Wat is de maximumleeftijd om bij Defensie binnen te komen?

Er zijn verschillende leeftijdsdrempels, afhankelijk van de functie. Ze staan steeds vermeld op de vacature.
Er is ook een verschil tussen de vacatures als reservist (waar je ouder mag zijn) en de vacatures voor beroepsmilitair.
Check dus altijd goed of je nog binnen de leeftijdsvoorwaarden valt.

Nog vragen?

Wij helpen je graag verder. Wil je deelnemen aan een van onze activiteiten? Bekijk dan zeker eens onze agenda.