-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Videos Defense

‘Het omgekeerde interview’: Mag je als moslim bij Defensie werken?

Natuurlijk wel. Defensie is een neutrale organisatie waar militairen allemaal hetzelfde uniform dragen en dezelfde rechten en plichten hebben.

Iedereen mag bidden. Als de dienst het toelaat heb je de mogelijkheid om je hiervoor eventjes af te zonderen. Er is voor Defensie ook een imam die raad en bijstand kan geven.