-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Uitrusting en materieel

Materieel en uitrusting

De Algemene Directie Material Resources (DG MR) staat in voor de materiële middelen van Defensie. ZE zorgt voor een geïntegreerd beheer gedurende heel hun levensduur, en voor alle technische en logistieke ondersteuning: van wapensystemen, over communicatie- en informatiesystemen en infrastructuur, tot ondersteuningsmateriaal en -producten.

Het materieel voor de componenten moet modern, performant en in voldoende mate beschikbaar zijn. Het moet aangepast zijn aan de gebruiksomstandigheden en tegelijk rendabel en duurzaam beheerd worden. De principes om die doelstellingen te bereiken, zijn om materieel te kopen dat onze partners al gebruikten en dat weinig of geen aanpassingen vereist (commercial/military off-the-shelf – COTS/MOTS). Dat vermindert de risico's die verbonden zijn aan de ontwikkeling (kosten, levertermijnen, kinderziektes, ...) en waarborgt een hoge graad van interoperabiliteit tijdens operaties. Door materieel aan te schaffen binnen een internationaal kader, krijgt Defensie bovendien toegang tot hightech-materiaal aan een redelijke prijs.

Voertuigen, vliegtuigen, schepen, bewapening, bescherming, communicatiesystemen, ... Al ons materieel kan je hiernaast ontdekken!

recente artikelen

De toekomst van de mijnenjacht op zee

Op initiatief van de Belgische en de Nederlandse marine vonden op 15 en 16 december contactdagen plaats over de vernieuwing van de mijnenjachtcapaciteit. Dit gebeurde in het NAVO Center of Excellence EGUERMIN, de Belgisch-Nederlandse school voor mijnenbestrijding in Oostende.

De Belgische belangen op het vlak van defensie en veiligheidsbeleid

De analyse van de veiligheidsomgeving van de Strategische Visie van de Minister van Defensie is gebaseerd op een aantal grondbeginselen die raken aan de essentiële veiligheidsbelangen (EVB) van België. Deze analyse van de veiligheidsomgeving van de Strategische Visie is daarom de basis voor dit document en wordt hernomen als eerste hoofdstuk.

België en Nederland willen marinevloot vernieuwen

België en Nederland hebben bevestigd dat ze samen nieuwe marineschepen willen aankopen. Voor België gaat het om twee fregatten en zes mijnenjagers. De ministers Steven Vandeput en Jeanine Hennis-Plasschaert hebben hierover op 30 november een intentieverklaring getekend.

Uitzonderlijk vervoer naar de marinebasis

Gedurende de nacht van 14 op 15 november kwam een opmerkelijke kolonne voertuigen aan op de marinebasis van Zeebrugge. Dit uitzonderlijk transport bestond uit vijf vrachtwagens die nieuwe pontons vervoerden voor de nieuwe patrouilleschepen en slepers.

De toekomst van mijnenbestrijding op zee

Op de marinebasis van Zeebrugge hebben op 8 september vier firma's hun mijnenbestrijdingssystemen voor de toekomst voorgesteld.

Pages