-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Uitrusting en materieel

Materieel en uitrusting

De Algemene Directie Material Resources (DG MR) staat in voor de materiële middelen van Defensie. ZE zorgt voor een geïntegreerd beheer gedurende heel hun levensduur, en voor alle technische en logistieke ondersteuning: van wapensystemen, over communicatie- en informatiesystemen en infrastructuur, tot ondersteuningsmateriaal en -producten.

Het materieel voor de componenten moet modern, performant en in voldoende mate beschikbaar zijn. Het moet aangepast zijn aan de gebruiksomstandigheden en tegelijk rendabel en duurzaam beheerd worden. De principes om die doelstellingen te bereiken, zijn om materieel te kopen dat onze partners al gebruikten en dat weinig of geen aanpassingen vereist (commercial/military off-the-shelf – COTS/MOTS). Dat vermindert de risico's die verbonden zijn aan de ontwikkeling (kosten, levertermijnen, kinderziektes, ...) en waarborgt een hoge graad van interoperabiliteit tijdens operaties. Door materieel aan te schaffen binnen een internationaal kader, krijgt Defensie bovendien toegang tot hightech-materiaal aan een redelijke prijs.

Voertuigen, vliegtuigen, schepen, bewapening, bescherming, communicatiesystemen, ... Al ons materieel kan je hiernaast ontdekken!

recente artikelen

Marine test nieuw wapen

Eind 2016 werd de beslissing genomen om bij de marine het precisiegeweer Accuracy International Arctic Warfare te vervangen door de FN SCAR-H PR.

Evalueer voor je schiet

Een weekendje Duitsland staat niet gelijk aan een warm wijntje en een kerstmarkt. Het oefenkamp Bergen-Hohne biedt ons echter wel de gelegenheid om het werk van het Centrum voor Evaluatie van het Materieel (CEM) uit Brasschaat van dichtbij te volgen.

De Binationale Technische Servicedienst, een schot in de roos

Zes maanden na de oprichting van de Belgisch-Nederlandse Binationale Technische Servicedienst (BTS) is de verhouding tussen vaar- en walpersoneel verbeterd. De samenwerking verloopt voorbeeldig. Niet omdat het zo bedacht is, maar omdat de goede mensen op de juiste plaats zitten. De oprichting levert ontegensprekelijk een grote winst op voor beide partijen.

Handgemaakte explosieven sneller en duidelijker geanalyseerd

De ontmijners van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) worden meer en meer geconfronteerd met de groeiende bedreiging van handgemaakte explosieven.

The next generation of mine counter measure, pionier in prospectie

Op initiatief van de Belgische Defensie demonstreerden vier firma's in september tijdens de Mine Countermeasure (MCM) Trials hun onbemande mijnenbestrijdingssystemen. Binnen tien jaar zal de huidige mijnenbestrijdingscapaciteit van de Belgische marine het einde van haar levenscyclus bereiken.

Pages