-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Uitrusting en materieel

Materieel en uitrusting

De Algemene Directie Material Resources (DG MR) staat in voor de materiële middelen van Defensie. ZE zorgt voor een geïntegreerd beheer gedurende heel hun levensduur, en voor alle technische en logistieke ondersteuning: van wapensystemen, over communicatie- en informatiesystemen en infrastructuur, tot ondersteuningsmateriaal en -producten.

Het materieel voor de componenten moet modern, performant en in voldoende mate beschikbaar zijn. Het moet aangepast zijn aan de gebruiksomstandigheden en tegelijk rendabel en duurzaam beheerd worden. De principes om die doelstellingen te bereiken, zijn om materieel te kopen dat onze partners al gebruikten en dat weinig of geen aanpassingen vereist (commercial/military off-the-shelf – COTS/MOTS). Dat vermindert de risico's die verbonden zijn aan de ontwikkeling (kosten, levertermijnen, kinderziektes, ...) en waarborgt een hoge graad van interoperabiliteit tijdens operaties. Door materieel aan te schaffen binnen een internationaal kader, krijgt Defensie bovendien toegang tot hightech-materiaal aan een redelijke prijs.

Voertuigen, vliegtuigen, schepen, bewapening, bescherming, communicatiesystemen, ... Al ons materieel kan je hiernaast ontdekken!

recente artikelen

P901 Castor krijgt vorm

Op de scheepswerf Socarenam in Boulogne-sur-Mer is de assemblage beëindigd van de hoofdstructuur van het nieuwe patrouilleschip P901 Castor. Zowel de romp, de boeg als de brug zijn klaar.

Belgische Embraer vervoert Spaanse regering

Spanje riep op 28 januari 2014 de hulp in van de Belgische militaire luchtvloot. Door een logistiek probleem dreigden zijn premier en enkele ministers de Spaans-Italiaanse top in Rome te missen.

Minister De Crem brengt pers naar Elsenborn

Op woensdag 22 januari 2014 bezocht de Defensieminister Elsenborn, samen met een twintigtal journalisten. Ze volgden er de trainingen van de European Union Battle Group (EUBG) en gingen ook aan boord van de nieuwe NH90-helikopter.

Frans-Belgische samenwerking op hoog niveau

Generaal-majoor vlieger Claude Van de Voorde, de commandant van de Luchtcomponent, heeft op 29 en 30 november 2013 zijn Franse ambtsgenoot bezocht, generaal vlieger Denis Mercier. Het doel: de huidige samenwerking tussen onze legers onderhouden en nieuwe pistes voor de toekomst onderzoeken.

Laatste Mistralschot op Kreta

België heeft voor de laatste keer Mistral-luchtdoelmissiles afgevuurd op Kreta. Daarmee nam het Bataljon Artillerie eind november definitief afscheid van het NAVO-schietterrein.

Pages