-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Uitrusting en materieel

Materieel en uitrusting

De Algemene Directie Material Resources (DG MR) staat in voor de materiële middelen van Defensie. ZE zorgt voor een geïntegreerd beheer gedurende heel hun levensduur, en voor alle technische en logistieke ondersteuning: van wapensystemen, over communicatie- en informatiesystemen en infrastructuur, tot ondersteuningsmateriaal en -producten.

Het materieel voor de componenten moet modern, performant en in voldoende mate beschikbaar zijn. Het moet aangepast zijn aan de gebruiksomstandigheden en tegelijk rendabel en duurzaam beheerd worden. De principes om die doelstellingen te bereiken, zijn om materieel te kopen dat onze partners al gebruikten en dat weinig of geen aanpassingen vereist (commercial/military off-the-shelf – COTS/MOTS). Dat vermindert de risico's die verbonden zijn aan de ontwikkeling (kosten, levertermijnen, kinderziektes, ...) en waarborgt een hoge graad van interoperabiliteit tijdens operaties. Door materieel aan te schaffen binnen een internationaal kader, krijgt Defensie bovendien toegang tot hightech-materiaal aan een redelijke prijs.

Voertuigen, vliegtuigen, schepen, bewapening, bescherming, communicatiesystemen, ... Al ons materieel kan je hiernaast ontdekken!

recente artikelen

De Castor: laag per laag

Na de eerste technische tewaterlating van de P901 Castor in Boulogne-sur-mer werd het patrouilleschip buiten op een platform getrokken. Daar voert een ploeg van zeventien man de schilder- en schrijnwerken uit.

P901 Castor opnieuw te water

Na een korte periode uit het water, voor de eerste schilderwerken, is de P901 Castor opnieuw te water in de Franse havenstad Boulogne-sur-Mer.

Nieuw Benelux-agentschap voor wapeninspecties

In Peutie werd op 23 april 2014 het Benelux Arms Control Agency (BACA) officieel geopend. Daarmee versterken de Benelux-landen hun militaire samenwerking nog verder.

De Castor is te water gelaten

Het eerste van twee nieuwe Belgische patrouilleschepen, de P901 Castor, is officieel te water gelaten. Dat gebeurde op 14 april in Boulogne-sur-Mer, Frankrijk, in aanwezigheid van onze Defensieminister. Voor Defensie is dit een belangrijke stap naar de vernieuwing van zijn marinevloot.

Jobdag techniek lokt duizend jongeren

Meer dan 900 jongeren schreven zich in voor de jobdag Defensie en techniek in Peutie. Tel daarbij nog de vrienden en vriendinnen die meekwamen en je weet dat het over de koppen lopen was op deze zonnige 10 april. In de kazerne Majoor Housiau maakten ze kennis met de hightech middelen en de brede waaier van technische beroepen bij Defensie.

Pages