-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Uitrusting en materieel

Materieel en uitrusting

De Algemene Directie Material Resources (DG MR) staat in voor de materiële middelen van Defensie. ZE zorgt voor een geïntegreerd beheer gedurende heel hun levensduur, en voor alle technische en logistieke ondersteuning: van wapensystemen, over communicatie- en informatiesystemen en infrastructuur, tot ondersteuningsmateriaal en -producten.

Het materieel voor de componenten moet modern, performant en in voldoende mate beschikbaar zijn. Het moet aangepast zijn aan de gebruiksomstandigheden en tegelijk rendabel en duurzaam beheerd worden. De principes om die doelstellingen te bereiken, zijn om materieel te kopen dat onze partners al gebruikten en dat weinig of geen aanpassingen vereist (commercial/military off-the-shelf – COTS/MOTS). Dat vermindert de risico's die verbonden zijn aan de ontwikkeling (kosten, levertermijnen, kinderziektes, ...) en waarborgt een hoge graad van interoperabiliteit tijdens operaties. Door materieel aan te schaffen binnen een internationaal kader, krijgt Defensie bovendien toegang tot hightech-materiaal aan een redelijke prijs.

Voertuigen, vliegtuigen, schepen, bewapening, bescherming, communicatiesystemen, ... Al ons materieel kan je hiernaast ontdekken!

recente artikelen

Nieuw milieuhandvest voor Defensie

Afgelopen maandag 14 juli was een hoogdag voor het milieubeleid bij Defensie. Defensiechef generaal vlieger Gerard Van Caelenberge ondertekende het nieuwe milieuhandvest in het bijzijn van luitenant-generaal Guy Clement, chef van de Algemene Directie Material Resources (DG MR).

Koningin doopt de Castor

Op 10 juli heeft niemand minder dan de Koningin het gloednieuwe patrouillevaartuig P901 Castor gedoopt. Zij wordt ook meter van het schip. Ook de minister van Defensie, de chef Defensie en de commandant van de Marinecomponent woonden de plechtigheid bij.

Nieuwe patrouilleschip Castor: van werf tot thuishaven

Vier juli zal in de geschiedenisboeken van de Belgische Marine vermeld staan als de dag waarop het gloednieuwe patrouilleschip P901 Castor aankwam in Zeebrugge. Van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk tot in de thuishaven Zeebrugge volgden we die eerste vaart van dichtbij.

Navy Days van start in Zeebrugge

Onder een pak stapelwolken en enkele buien liepen de bezoekers van de Navy Days op 5 juli druppelsgewijs binnen. Voor de 34ste keer opende de marinebasis van Zeebrugge haar deuren voor het publiek. Twee dagen lang leggen marineschepen van verschillende landen hun loopbrug neer zodat iedereen aan boord kan voor een blik achter de schermen.

Duitse interesse voor de Landcomponent

De Duitse commandant van de landstrijdkrachten, Luitenant-generaal Bruno Kasdorf, heeft op 17 en 18 juni een bezoek gebracht aan zijn Belgische collega, Generaal-majoor Hubert De Vos, commandant van de Landcomponent. Luitenant-generaal Kasdorf was in het bijzonder geïnteresseerd in een verregaande samenwerking tussen Duitsland en België.

Pages