-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Uitrusting en materieel

Materieel en uitrusting

De Algemene Directie Material Resources (DG MR) staat in voor de materiële middelen van Defensie. ZE zorgt voor een geïntegreerd beheer gedurende heel hun levensduur, en voor alle technische en logistieke ondersteuning: van wapensystemen, over communicatie- en informatiesystemen en infrastructuur, tot ondersteuningsmateriaal en -producten.

Het materieel voor de componenten moet modern, performant en in voldoende mate beschikbaar zijn. Het moet aangepast zijn aan de gebruiksomstandigheden en tegelijk rendabel en duurzaam beheerd worden. De principes om die doelstellingen te bereiken, zijn om materieel te kopen dat onze partners al gebruikten en dat weinig of geen aanpassingen vereist (commercial/military off-the-shelf – COTS/MOTS). Dat vermindert de risico's die verbonden zijn aan de ontwikkeling (kosten, levertermijnen, kinderziektes, ...) en waarborgt een hoge graad van interoperabiliteit tijdens operaties. Door materieel aan te schaffen binnen een internationaal kader, krijgt Defensie bovendien toegang tot hightech-materiaal aan een redelijke prijs.

Voertuigen, vliegtuigen, schepen, bewapening, bescherming, communicatiesystemen, ... Al ons materieel kan je hiernaast ontdekken!

recente artikelen

'Dresseur' pakt wapens aan

Als je met een wapen omgaat, kom je zeker en vast in contact met een wapenmaker. Een van de minder gekende taken die hij of zij uitvoert, is het richten van de loop. Deze specialiteit, die essentieel is voor de veiligheid van de schutter, wordt exclusief uitgevoerd door Eric Schmitz en de eerste korporaal-chef Yves Corin in de ateliers van het Competentiecentrum voor Rollend Materieel en Bewapening (CC R&A) in Rocourt.

C-130's vliegen weer

De C-130-transportvliegtuigen van Defensie zijn weer zo goed als operationeel. Gedurende enkele weken moest de volledige vloot aan de grond blijven vanwege aanhoudende problemen met de stuursystemen. Die zijn nu dus opgelost.

België en Frankrijk willen samen voertuigen ontwikkelen

Defensieminister Steven Vandeput en zijn Franse collega Florence Parly hebben bevestigd dat ze willen samenwerken om de motorvoertuigen van beide legers te vervangen. Daarvoor ondertekenden ze op donderdag 29 juni een intentieverklaring op de Franse ambassade in Brussel.

Weg met de hooiberg!

"Hey Search, waar vind ik ..." Het zoeken van informatie optimaliseren, dat is wat de tool Search Defensie op het intranet aanbiedt als antwoord op verzoeken van de Information Manager Workgroup (WGpIM). De nieuwe zoekmotor wordt kort geschetst door kapitein-commandant Yves Sangwo van de sectie Communicatie- en Informatiesystemen (DGMR C&I – CIS/S).

Special forces krijgen nieuwe voertuigen

Op de vraag van minister van Defensie Vandeput heeft de Ministerraad op 30 juni zijn goedkeuring gegeven om de aankoopprocedure van 199 Light Troop Transport Vehicles (LTTV) op te starten. De eerste levering is voor 2019.

Pages