-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verbindingsofficier Provinciecommando

Verbindingsofficier Provinciecommando

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie job description).

Je functie

De verbindingsofficier zal in geval van ernstige calamiteit of noodsituatie als tussenpersoon fungeren tussen enerzijds de militairen ingezet in het rampgebied en anderzijds de officier operaties van het militair commando, het hoofd van de militaire crisiscel en de civiele instanties.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):

Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.

Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.

De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.