-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verbindingsofficier

Verbindingsofficier

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

De verbindingsofficier zal in geval van ernstige calamiteit of noodsituatie als tussenpersoon fungeren tussen enerzijds de militairen ingezet in het rampgebied en anderzijds de officier operaties van het militair commando, het hoofd van de militaire crisiscel en de civiele instanties.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Master. (Voorleggen van diploma is afhankelijk van je traject)