-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Technisch assistent CIS

Technisch assistent CIS

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

  • Je bent Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondstaat.
  • Je bent nog geen 34 jaar op 31 december van het jaar van inlijving.
  • Je beschikt over het vereiste diploma (zie hieronder).

Je functie

Als onderofficier beschik je over de nodige technische kennis van materiaal, apparatuur of technische uitrusting. Op basis daarvan sta je mee in voor de bediening, voorbereiding of herstelling ervan voor de gebruikers of klanten.

Je staat hoofdzakelijk in voor de technische steun van de operationele en algemene communicatie- en informatiesystemen.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit deze onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):

  • militaire initiatiefase (MIF): tien werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Die moet je voltooid hebben binnen de twaalf maanden na de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • gespecialiseerde militaire opleiding (GMO): acht tot tien werkdagen, aansluitend op de MIF.
  • gespecialiseerde professionele opleiding (GPO): één tot drie weken naargelang je functie. De GPO vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt en start onmiddellijk na het slagen in de GMO.
  • een week van evaluatie in je eenheid. Die sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode word je regelmatig beoordeeld op je professionele en karakteriële geschiktheid en je fysieke conditie.

Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra