-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Subject matter expert HFA-Psycholoog

Subject matter expert HFA-Psycholoog

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie hieronder).

Je functie

Je werkt als selectiepsycholoog en bent in staat de volgende taken tot een goed einde te brengen:
• Psychologische tests afnemen, quoteren en interpreteren;
• Interviewen en verbale als non-verbale signalen observeren en interpreteren;
• Groepsproeven uitvoeren, leiden en coördineren;
• Integreren van de bevindingen uit de verschillende onderdelen van de psychotechnische selectie;
• Mondeling en schriftelijk rapporteren gebaseerd op feitenmateriaal uit de selectieprocedure;
• Feedback geven aan sollicitanten en daarbij constructief omgaan met emoties vanuit een empatische opstelling;
Oriënteren van sollicitanten naar een goede "person-job fit".

Je opleiding

DJe opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen:
• Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
• Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
• De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
• Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.
Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.