-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat magazijnier schietstand

Soldaat magazijnier schietstand

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Als soldaat magazijnier voor de schietstand ben je verantwoordelijk voor het materiaal dat noodzakelijk is voor de organisatie van een schietstand.
Je controleert de didactische middelen en verzekert de goede werking ervan. Je taken zijn erop gericht de schietoefeningen van de luchtdoelartillerie te ondersteunen op materieel vlak.
Defensie verwacht van jou een gemotiveerde en professionele houding, een grote flexibiliteit, zin voor cohesie en een samenwerkingsgeest. Een goede fysieke conditie is noodzakelijk voor de uitvoering van herstellingswerken aan het didactisch materiaal.
Defensie biedt jou een uitdagende maar boeiende periode die jou zal helpen in jouw persoonlijke ontwikkeling. Bovendien zal je de kans geboden worden je fysieke conditie te verbeteren en te onderhouden tijdens de diensturen.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.
  • Getuigschrift waaruit blijkt dat je het basisonderwijs beëindigd hebt, of van een gelijkwaardig getuigschrift. Voldaan hebben aan de leerplicht op het ogenblik van de inlijving.