-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat constructiegenie

Soldaat constructiegenie

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Als soldaat constructiegenie maak je deel uit van een ploeg gespecialiseerd in constructie. Je zal met je ploeg instaan voor het onderhoud van vaste en mobiele militaire infrastructuur.
Een basiskennis in één van de volgende specialiteiten is noodzakelijk:

  • Elektricien.
  • Schrijnwerker.
  • Metser.
  • Loodgieter.
  • Operator wegenbouwtuigen.

Je moet zowel kunnen samenwerken in een ploeg als autonoom kleinere taken kunnen afwerken.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat je het basisonderwijs beëindigd hebt, of van een gelijkwaardig getuigschrift. Kunnen voorleggen van een attest/bewijs dat de verwerving van de basiskennis in één van de volgende specialiteiten aantoont: elektricien, schrijnwerker, metser, loodgieter, operator wegenbouwtuigen.