-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat chauffeur

Soldaat chauffeur

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Is een vrijwilliger die instaat voor de uitvoering van de taken gelinkt aan de bevoorrading, de herbevoorrading en het transport van personeel en materieel.

Je uitdaging

  • Je voert transportopdrachten uit (personeel en materieel);
  • Je kan voertuigen besturen met aanhangwagen (Maximaal toegelaten massa 750 Kg).

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat hij het basisonderwijs beëindigd heeft, of van een gelijkwaardig getuigschrift. Voldaan hebben aan de leerplicht op het ogenblik van de inlijving.