-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soldaat administratief bediende

Soldaat administratief bediende

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

De Algemene Directie Human Resources zoekt een soldaat administratief bediende voor dossierbeheer.
De belangrijkste taken:

  • De database van Defensie gebruiken en helpen om de juiste gegevens te bewaren.
  • De informaticatools waarvoor je toegang hebt, gebruiken
  • Administratieve taken uitvoeren.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat hij/zij het basisonderwijs beëindigd heeft, of van een gelijkwaardig getuigschrift. Voldaan hebben aan de leerplicht op het ogenblik van de inlijving.