-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderrichter Meestergast gebouwen Infra - Landcomponent

Onderrichter Meestergast gebouwen Infra - Landcomponent

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.
  • In bezit zijn van een Bachelor in de bouw.

Je functie

Defensie is een organisatie verspreid over heel het land. Deze organisatie kan enkel werken mits een efficiënte ondersteuning op gebied van infrastructuurwerken.

Je maakt als onderofficier bij de reserve deel uit van een team gespecialiseerde technici en je taak is om onderricht te geven in het vakgebied constructie gebouwen met volgende onderdelen:

  • opvolging van een deelwerf of een kleine werf;
  • opmaak en opvolging van lastenboeken voor projecten;
  • onderhoud van militaire infrastructuur;

opvolgen van specifieke contracten met burgerfirma’s betreffende infrastructuurwerken.

Je opleiding

Je opleidingscyclus bestaat uit volgende onderdelen (niet noodzakelijk in chronologische volgorde):

  • Een militaire initiatiefase (MIF) van 10 werkdagen aansluitend op de inlijving (zie inlijvingsdatum). Deze moet voltooid zijn binnen de 12 maanden volgend op de ondertekening van de dienstnemingsakte als kandidaat-reservemilitair.
  • Een gespecialiseerde militaire opleiding (GMO) van 8 à 10 werkdagen, aansluitend op de MIF.
  • De gespecialiseerde professionele opleiding (GPO) van 1 tot 3 weken naargelang je functie, deze vindt plaats in de eenheid waarvoor je gekozen hebt. De GPO vangt onmiddellijk aan na het slagen in de GMO.
  • Een week van evaluatie in je eenheid. Deze sluit onmiddellijk aan op de GPO.

Tijdens de volledige kandidatuursperiode worden de professionele en karakteriële geschiktheid, alsook de fysieke conditie regelmatig beoordeeld.

Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale Informatiecentra