-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier slotenmaker marine

Onderofficier slotenmaker marine

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Als onderofficier scheepstechniek bij de reserve, werk je in een werkplaats waar je verantwoordelijk bent voor het beheer, onderhoud en reparatie van de verschillende sloten en sleutels aan boord en aan wal (deuren, kluizen, ...). Je beheert je werknemer, begeleidt hem bij zijn taken op de verschillende technische gebieden en controleert de verrichte werkzaamheden.
De herstellingen aan boord worden alleen uitgevoerd wanneer het schip aan wal is. 

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs en een getuigschrift slotenmaker.