-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier instructeur technische dienst

Onderofficier instructeur technische dienst

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Is een technisch onderofficier verantwoordelijk voor de bediening en de exploitatie van de scheepssystemen die onder de bevoegdheid vallen van de technische dienst. 
Je maakt deel uit van de staf lesgevers aan de Technische School van het Competentiecentrum van de Marinecomponent (CC MAR). Je geeft onderricht in je vakgebied.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Bachelor in scheepswerktuigkunde.