-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier instructeur nautische Engels

Onderofficier instructeur nautische Engels

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/01/2020

Je functie

Je maakt deel uit van de staf lesgevers aan de Nautische School van het Competentiecentrum van de Marinecomponent (CC Mar). Je staat het commando bij in het onderwijzen/bijscholen van het kennisniveau nautisch Engels, enerzijds aan de leerlingen gebrevetteerd in de navigatie en anderzijds aan de kandidaat-officieren.

Je uitdaging:

  • Aan de hand van specifieke onderwerpen/situaties/cases breng je de kennis van het nautisch Engels op peil, dit zowel schriftelijk als mondeling.
  • Binnen een opgelegd kader beschik je over grote vrijheid om dit onderwerp aan het doelpubliek over te brengen

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Bachelor taal- en letterkunde met als specialisatie nautisch Engels met inbegrip van een aggregaatsdiploma.