-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier infanterie

Onderofficier infanterie

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Als onderofficier infanterie werk je als sectiecommandant van een sectie van de gewapende reserve bij een bataljon infanterie. Je ben je de chef van een team van tien soldaten en je draagt de verantwoordelijk voor het beheer van het personeel en het materieel dat je toevertrouwd is voor de uitvoering van de opdrachten die je hoger echelon je geeft.
De hoofdopdrachten van de Landcomponent zijn buitenlandse zendingen en op het nationaal grondgebied de deelname aan oefeningen, hulp aan de Natie en deelname aan protocollaire plechtigheden.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs.