-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier Human Resources

Onderofficier Human Resources

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Is een onderofficier verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de administratieve taken verbonden aan de human resources en de organisatiestructuren.
Je taken omvatten o.a.:

  • Opvolging en beheer van het personeel
  • Opstellen van dienstnota’s, brieven, documenten voor oefeningen, plechtigheden, …

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs.