-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Onderofficier Fire Control luchtdoelartillerie

Onderofficier Fire Control luchtdoelartillerie

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Je functie

Als onderofficier Fire Control werk je voornamelijk op de schietstanden van de artillerie-eenheden.
Je bent medeverantwoordelijk voor de organisatie van schietoefeningen met de wapensystemen van de luchtdoelartillerie. Daarvoor stel je onder andere de middelen voor de ballistische berekeningen in plaats die een vlotte en correcte uitvoering van de schietoefeningen verzekeren.
Defensie verwacht van jou een gemotiveerde en professionele houding, een grote flexibiliteit op het gebied van langdurige inzet, zin voor cohesie en samenwerking. Een goede fysieke conditie is noodzakelijk voor de uitvoering van de taken op de schietstanden in alle weersomstandigheden.
Defensie biedt jou een uitdagende maar boeiende periode die jou zal helpen in het ontwikkelen van competenties in het domein van planning en organisatie. Bovendien zal je de kans geboden worden je fysieke conditie te verbeteren en te onderhouden tijdens de diensturen

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt.
  • Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs.